Weinig parlementsleden steunen verlenging nationaal nieuwjaarsvuurwerkverbod


In een debat woensdagavond was er in de Tweede Kamer weinig draagvlak voor een nieuwjaarsvuurwerkverbod. GroenLinks en de PvdD willen consumentenvuurwerk definitief verbieden, maar een meerderheid in de Tweede Kamer heeft twijfels over het wetsvoorstel van de partijen.

Verschillende partijen, waaronder de VVD, CDA en SP, wijzen erop dat de regels voor vuurwerk al strenger zijn geworden. De overheid heeft in 2020 zwaarder vuurwerk in de F3-categorie verboden.

De partijen willen eerst zien welk effect dat verbod heeft. Volgens hen hebben de afgelopen twee jaar daar vanwege de tijdelijke vuurwerkverboden vanwege het coronavirus geen goed beeld van gegeven. Ook denken de kritische Kamerleden dat mensen hun toevlucht zullen nemen tot illegaal en vaak gevaarlijker vuurwerk als consumentenvuurwerk wordt verboden.

GroenLinks en PvdD willen consumentenvuurwerk verbieden omdat er op nieuwjaarsdag honderden mensen gewond raken. Ze wezen ook op de milieuvervuiling en stress voor dieren veroorzaakt door vuurwerk.

Coalitiepartij D66 noemde het ‘een dilemma’. Kamerlid Kiki Hagen zei dat een totaal verbod ‘duidelijker’ is, maar een gedeeltelijk verbod kan ‘precieser’ zijn. De partij wil weten in hoeverre de autoriteiten een totaalverbod kunnen afdwingen.

Lees ook:  Staatssecretaris Defensie tegen militaire dienstplicht

ChristenUnie en SGP zijn voor een totaalverbod. Wel willen de christelijke partijen een uitzondering maken voor bijvoorbeeld dorps- of buurtverenigingen.

Het debat wordt op een later tijdstip voortgezet nadat de indieners van het wetsvoorstel Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PvdD) hebben gereageerd op de opmerkingen van de Tweede Kamer.

Plaats een reactie