Wachtlijsten jeugdzorg veel te lang; FNV hekelt voorgestelde eigen bijdrage


Jongeren moeten nog steeds veel te lang wachten om toegang te krijgen tot jeugdzorg, waardoor hun problemen erger worden en mogelijk meer schade aanrichten. De lange wachtlijsten zijn het gevolg van een personeelstekort, concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om de jeugdzorg, waaronder opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, te ontlasten. Volgens de Inspectie hebben deze maatregelen “tijdelijke en lokale verlichting gebracht, maar bieden geen oplossing voor de lange termijn”.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en de financiering van de jeugdzorg. Ook werd vrijdag bekend dat het kabinet overweegt eigen bijdragen in te voeren als een manier om gemeentelijk te bezuinigen. Vakbond FNV had scherpe kritiek op het idee van eigen bijdragen voor wie jeugdzorg wil ontvangen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) schrijft in een Kamerbrief dat gemeenten de komende jaren niet hoeven te bezuinigen op 500 miljoen euro en dat eigen bijdragen in plaats daarvan werden gezien als een kostenmaatregel. Ook meldt hij dat het aantal jeugdzorgaanbieders moet worden teruggebracht.

Lees ook:  D66 stelt zespartijencoalitie voor, waaronder ChristenUnie

Ook riep de FNV wetgevers op om goed na te denken over het terugdringen van aanbieders. “De vraag naar jeugdzorg neemt enorm toe, maar dat komt niet door te veel aanbod, maar door maatschappelijke problemen.”

In 1997 kreeg één op de 27 kinderen professionele jeugdzorg. In 2015, het jaar dat gemeenten hiervoor verantwoordelijk werden, was dat één op de 10. In 2021 deed één op de zeven jongeren een beroep op de jeugdzorg.

Ook de IGJ bracht vrijdag een rapport uit over zogenaamde vrijheidsbeperkende maatregelen, waarbij kinderen gedwongen op hun kamer moeten blijven of worden vastgebonden. Dit gebeurt bij instellingen, in gezinshuizen en zorgboerderijen, maar mag alleen in noodsituaties. De inspectie wil dat de wet wordt gewijzigd om de vrijheidsbeperking mogelijk te maken “maar alleen als het in het belang is van de kinderen en jongeren”.

Plaats een reactie