Premier Rutte overleeft debat over verwijderde teksten

Image source - Pexels.com


Ondanks een verhit debat in de Tweede Kamer over de gewoonte van de minister-president om zijn sms-berichten te verwijderen, overleefde Mark Rutte een motie van wantrouwen tegen hem. PVV-leider Geert Wilders en de Van Hagagroep dienden de motie in.

Van de partijen waar de coalitie het meest naar zoekt voor steun aan kabinetsplannen in de Eerste Kamer, steunde alleen JA21 de motie. Ook SP, DENK, PvdD, BBB en FvD stemden voor. Onafhankelijk parlementslid Pieter Omtzigt sprak van een “beschamende vertoning”, maar zou eerst meerdere onderzoeken afwachten alvorens uitspraak te doen.

Tijdens het debat was GroenLinks zeer kritisch over de houding van Rutte. Leider Jesse Klaver slaags met Rutte over het verstrekken van cijfers over het aantal berichten dat de minister-president ontvangt en verstuurt op zijn telefoon. Dat wilde Rutte tot frustratie van GroenLinks niet delen met de Tweede Kamer. Maar net voordat het debat begon, kwam de premier terug op zijn eerdere standpunt en beloofde hij de informatie te verstrekken.

De toezegging nam de kilte tussen Klaver en Rutte niet geheel weg, maar leek er wel toe bij te dragen dat GroenLinks de motie van wantrouwen uiteindelijk niet steunde. “Het debat is nog niet voorbij. Volgende week is er meer informatie beloofd”, en er komt nog een inspectieonderzoek, aldus Klaver. “We wachten dat af voordat we een definitief oordeel vellen en stemmen daarom voorlopig tegen de motie van wantrouwen.”

Een andere motie die in het parlementaire debat werd ingediend, stelde dat de minister-president teksten pas mag verwijderen nadat een onafhankelijke functionaris ermee instemt. GroenLinks, de PvdA, DENK en Volt dienden de motie in. Rutte stelde dat de motie staatsrechtelijk niet legaal is en raadde het af. Toestemming vragen aan een ambtenaar past volgens Rutte niet bij de ministeriële verantwoordelijkheid.

Volt wil dat de telefoons van ministers wekelijks worden uitgelezen voor chatverkeer en alle berichten voortaan gearchiveerd naar Noors voorbeeld. Ook dat raadde Rutte af. Hij wil dat de partij wacht op een brief van het kabinet over hoe zij in de toekomst met het berichtenverkeer wil omgaan. Rutte wil kijken of de huidige richtlijn voor ministers snel kan worden aangescherpt en zegt de ‘gedachte uit de motie’ mee te nemen, zoals het invoeren van het vierogenprincipe.

Ook Rutte is tegen een snelle ratificatie van het Tromsø-verdrag, zoals Volt ook via motie wil regelen. Dat verdrag bevat de afspraak dat alle overheidsdocumenten in principe openbaar moeten worden gemaakt, tenzij het in strijd is met andere rechten of wetten. Het gaat om alle informatie die op welke manier dan ook door de overheid wordt ontvangen of verzonden. Ook de minister-president raadde deze motie af.

Volgende week stemt de Tweede Kamer over de moties.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?