Optimisme over snelle kabinetsformatie met vier partijen aan boord

Image source - Pexels.com


De vier partijen die in onderhandeling gaan om een ​​nieuw kabinet te vormen, willen een ‘beknopt’ regeerakkoord opstellen waarin de nadere invulling aan de individuele ministers wordt overgelaten. Dat betekent ook dat de volgende fase van de kabinetsformatie “snel kan gaan”, zegt informateur Johan Remkes, die de coalitiegesprekken de afgelopen vier weken leidde. Kort nadat Remkes donderdag een persconferentie hield om zijn eindrapport over het onderwerp te presenteren, zei de ChristenUnie bereid te zijn om te praten over een doorstart van de huidige coalitie.

Dat betekent dat de vier partijen die het huidige kabinet vormen, doorgaan naar de volgende gespreksfase. Remkes zei dat de coalitiepartijen “echt een nieuwe start moeten maken”, en herhaalt het sentiment dat gedeeld wordt door de leiders van de VVD, D66 en CDA. Dit betekent dat er een betere scheiding moet komen tussen de verantwoordelijkheden van het kabinet en die van de coalitiefracties in de Tweede Kamer.

Remkes schreef ook dat de PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en de fractie Den Haan in “een later stadium” de mogelijkheid krijgen om ministers en staatssecretarissen te leveren. PvdA, Volt, SGP en fractie Den Haan gaven al aan niet mee te willen doen ondanks dat Remkes zegt dat ze aan tafel moeten worden uitgenodigd.

“Informateur Remkes trekt conclusies die wij niet delen en die ook niet zo besproken zijn. De PvdA zal geen enkele rol spelen bij de vorming van dit kabinet. Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van ministers. We gaan de oppositie in, “, aldus PvdA-leider Lilianne Ploumen op Twitter.

Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, was terughoudender en zei dat zijn partij meer bezorgd was over de inhoud van zo’n deal. Hij bevestigde toen: “We gaan geen ministers leveren aan een rechts kabinet.” Eerder op de dag, toen bleek dat de huidige coalitie kon doorgaan, zei hij: “Dit kabinet heeft de huisvestingscrisis, klimaatcrisis en ongelijkheid niet opgelost. Waarom zou dat bij een voortzetting van deze coalitie anders zijn?”

Twee belangrijke doorbraken kwamen donderdag naar voren om aan te geven dat de oprichting van een kabinetsdeal op handen was. De eerste was dat D66 zei bereid te blijven om met de ChristenUnie samen te werken, ook al was dat niet hun ideale oplossing. De tweede was dat ChristenUnie Remkes vertelde dat ze zouden stoppen met het blokkeren van initiatieven op het gebied van medische ethiek als het gaat om het vormen van een kabinet.

Het is “een vorm van oude politieke cultuur” om tijdens coalitiebesprekingen vooraf afspraken te maken om tegen initiatieven van de Tweede Kamer te stemmen, zei Remkes naar aanleiding van een door D66-Kamerlid Pia Dijkstra ingediend wetsvoorstel waar de ChristenUnie tegen is.

“Nu er dringend een beroep op ons wordt gedaan, zijn we bereid hierover en over constructieve samenwerking in gesprek te gaan. Niet in het belang van onszelf, maar in het belang van ons land en van mensen die echt afhankelijk zijn van een dienstbare overheid.” aldus Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie. Hij wil dat de nadruk komt te liggen op hervorming van de huidige bestuurscultuur, klimaatbeleid, een humaan migratiebeleid en de woningnood.

In de beginfase van de gesprekken tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie krijgen partijen op verschillende punten ruimte voor “constructieve betrokkenheid”, schrijft Remkes in zijn rapport. Dit zijn de ontwikkeling van de begrotingsafspraken, de bestuurlijke cultuur en onderdelen van het rijksprogramma.

De partijleiders van de PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en fractie Den Haan moeten dan ook de kans krijgen om deel te nemen aan de formatie, schrijft Remkes in zijn rapport. Als zodanig blijft er “een open uitnodiging” voor partijen buiten de belangrijkste coalitiepartners om ministers en staatssecretarissen te leveren, al werd later op donderdag duidelijk dat Volt, SGP en de fractie Den Haan niet zouden deelnemen.

Vooralsnog zijn de vier oud-partijen van het derde kabinet van premier Mark Rutte volgens Remkes nog niet klaar om leden van andere partijen toe te laten tot het kabinet terwijl ze in onderhandeling zijn. Hij liet doorschemeren dat de partijen snel een besluit moeten nemen over hun standpunt ten aanzien van de coalitie. “Naarmate de tijd verstrijkt”, wordt de kans kleiner dat er nog meer partijen kunnen deelnemen.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?