Ongelijkheid schaadt democratie, zegt vertrekkende baas sociale planning


De overheid moet meer doen om kansenongelijkheid tegen te gaan en het draagvlak voor mensen in een kwetsbare positie te verbeteren, zei Kim Putters, vertrekkend directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in zijn afscheidsrede. “Dit om te voorkomen dat het vertrouwen in de functionerende democratie in Nederland verder onder druk komt te staan”, zegt hij.

Putters neemt op maandag 30 mei na negen jaar afscheid van het SCP. In zijn essay getiteld De menselijke staat,,Er liggen in Nederland grote uitdagingen op het gebied van gelijke kansen, vertrouwen en hoe we samenleven in een land met steeds meer mensen van verschillende afkomst, met verschillende opvattingen en gebruiken”, aldus Putters.

De vertrekkende directeur vindt dat Nederland een overheid nodig heeft die laat zien dat ze er is voor haar mensen. “Als we streven naar een meer sluitende en duurzame samenleving, dan moet het beleid nadrukkelijker het perspectief van de burger weerspiegelen”, aldus Putters.

Lees ook:  Het voormalige hoofd van het Louvre wordt beschuldigd van vermeende antiquiteitensmokkel

Putters betoogde dat de overheid ‘haar aannames over wat burgers wel en niet kunnen doen realistischer moet maken’ en ‘meer rekening moet houden met het dagelijks leven van mensen, waarin je niet alleen student of medewerker bent, maar ook mantelzorger of vrijwilliger’.

Verder moet de overheid “de burgers duidelijker maken wat ze van de overheid mogen verwachten en vice versa, maar ook wie wanneer welke rol heeft en op wie ze kunnen terugvallen als het mis gaat. Voorkomen moet worden dat mensen tegen vooroordelen of de onrealistische aannames van de overheid in hun leven. Dat vraagt ​​een andere houding van overheid, instellingen, bedrijven en burgers zelf, om meer te werken vanuit het perspectief van mensen en de impact die het overheidsbeleid heeft op hun dagelijks leven.”

Tot slot pleitte Putters voor meer participatiemogelijkheden en burgerinitiatieven om te voorkomen dat de overheid verkeerde aannames doet over wat mensen belangrijk vinden. “Dat vraagt ​​ook om het gezamenlijk formuleren van een ondergrens, een sociale baseline, waar volgens ons niemand in Nederland onder mag komen. En zorg dan dat dat niet gebeurt”, aldus Putters.

Lees ook:  Rotterdams Orkest verbreekt banden met bekende Russische dirigent Gergiev

Plaats een reactie