NL haalt klimaatdoelen zelfs in meest gunstige scenario niet: Planbureau

Image source - Pexels.com


Nederland ligt nog niet op schema om de klimaatdoelen voor de komende jaren te halen. Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekend dat de huidige plannen de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 38 tot 48 procent zullen verminderen ten opzichte van 1990. In de Klimaatwet staat dat de uitstoot met 49 procent tegen dat jaar.

Zelfs in het meest gunstige scenario zullen de emissies dus niet voldoende afnemen. Het PBL waarschuwt dat de praktijk vaak weerbarstig is en dat er “van tevoren niet op kan worden gerekend” dat de vele onzekerheden allemaal gunstig zullen zijn. Al met al staat Nederland voor een “grote opgave”.

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) is gunstiger dan in de editie van vorig jaar. Dit komt vooral doordat plannen die vorig jaar nog te vaag waren om door te rekenen nu concreet zijn uitgewerkt. De cijfers kunnen nog verder verbeteren als de laatste klimaatplannen van het kabinet zijn doorgerekend. In de begroting van volgend jaar reserveert het kabinet 6,8 miljard euro extra voor klimaatbeleid. Wegens tijdgebrek kon het PBL de effecten hiervan niet meenemen in deze analyse.

Ook het planbureau stelt in het jaarverslag dat de door de rechtbank opgelegde emissiereducties de komende jaren opnieuw in gevaar komen. In de Urgenda-zaak oordeelde de rechter dat de overheid de uitstoot in 2020 met minimaal 25 procent moet verminderen. Die doelstelling is gehaald of net niet gehaald. Het PBL rapporteerde op basis van voorlopige cijfers een reductie van 24 tot 26 procent. Het definitieve cijfer volgt begin volgend jaar.

Dit jaar neemt de uitstoot echter weer toe. Dat komt onder meer doordat de economie zich heeft hersteld na de coronadip. Daarnaast was het begin dit jaar relatief koud met als gevolg meer energieverbruik. Als alles goed gaat, zal de uitstoot dit jaar 24,5 procent lager zijn dan in 1990. Als het niet goed gaat, zal de uitstoot dit jaar slechts 19 procent lager zijn dan in 1990.

Het risico dat de Urgenda-doelstelling wordt overschreden, bestaat volgens het planbureau tot en met 2025. Dat is problematisch omdat de rechterlijke uitspraak niet vrijblijvend is. Voor de Hoge Raad is de bestrijding van klimaatverandering een mensenrechtenkwestie. De opwarming van de aarde brengt immers mensenlevens in gevaar, redeneerden de rechters.

Overigens gaat de doelstelling uit de Klimaatwet niet zo ver als de verhoogde doelstelling van de Europese Unie. De EU als geheel zou in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent moeten verminderen. Ook dat zal voor Nederland een “grote extra opgave” zijn, constateerde het PBL eerder.

Het demissionair kabinet vindt dat het “grote vooruitgang” heeft geboekt bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar het erkent ook dat er meer maatregelen nodig zijn om de doelen van de Klimaatwet te halen. Dat staat in de Klimaatnota die staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over de voortgang van het klimaatbeleid en kijkt vooruit naar de prioriteiten voor de komende jaren. Veel liet het echter over aan het nieuwe kabinet, waarover momenteel wordt onderhandeld door de vier huidige coalitiepartijen: VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?