Nederlandse politiek moet wakker worden en omgaan met klimaatcrisis: Raad van State

Image source - Pexels.com


De Raad van State riep het kabinet op om “dringend” aanvullende maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is “onverantwoordelijk” dat de doelstellingen van de Klimaatwet “uit het zicht verdwijnen”, aldus de belangrijkste adviseur van kabinet en parlement.

“De klimaatcrisis is niet iets van de toekomst. Die is al in volle gang”, waarschuwde vice-voorzitter Thom de Graaff van de Raad van State. “En dat had het parlement en de regering al lang geleden wakker moeten maken.”

Hij wees op een recent IPCC-rapport van het VN-klimaatpanel, dat waarschuwde dat de aarde sneller opwarmt dan eerder werd gedacht. Volgens de Raad van State onderstrepen de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer de klimaatverandering die nu al voelbaar is in Nederland.

De Klimaatwet schrijft voor dat de uitstoot van broeikasgassen, waaronder kooldioxide (CO2), in 2030 met bijna de helft moet zijn verminderd ten opzichte van 1990 en met 95 procent in 2050. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat de doelstelling voor 2030 niet onder het huidige beleid zelfs in het gunstigste geval worden bereikt.

Dat is “ernstig en zorgwekkend”, aldus De Graaf. Het kabinet regeert weliswaar in de hoedanigheid van demissionair, maar de Klimaatwet bindt het nog steeds. Het is juist opgesteld om ervoor te zorgen dat er continu stappen worden gezet in de richting van de klimaatdoelstellingen, ook als de wisseling van de wacht langer duurt dan gehoopt, zoals nu het geval is.

Ook de Raad van State vindt dat de Klimaatwet aangescherpt moet worden. Mede op aandringen van Nederland heeft de Europese Unie afgesproken dat de uitstoot in 2030 met 55 procent moet zijn verminderd. Volgens De Graaf zou het “heel vreemd” zijn als Nederland zelf daar niet in mee zou gaan.

De doelstelling voor 2030 moet ook een “hard resultaat”-verplichting worden. De huidige doelstelling van 49 procent is slechts een inspanningsverplichting. Ook pleit de Raad van State voor het formuleren van een tussendoel voor 2040.

Ook de Raad van State heeft aanbevelingen voor de partijen aan de kabinetsformatietafel. In het volgende kabinet moet een aparte minister worden benoemd die verantwoordelijk is voor het gehele klimaatbeleid. Het klimaatbeleid is nu onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?