Nederlandse overheid wil regels over het gebruik van kinderen in influencervideo’s niet aanscherpen


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei een nieuw meldpunt te willen creëren voor vermoedens van kinderarbeid. Staatssecretaris Dennis Wiersma zei in het tv-programma Kassa dat er steeds meer zorgen zijn over familievlogkanalen op sociale media die kinderen gebruiken om reclame te maken voor producten.

In sommige familievlogkanalen helpen kinderen hun ouders om gesponsorde inhoud te adverteren. Via de hotline kunnen kijkers melding maken van gevallen waarin ze kinderarbeid vermoeden.

“Als iemand 10 procent korting krijgt als hij of zij een t-shirt van een bepaald merk laat zien, is dat geen probleem”, zegt Wiersma. De staatssecretaris zegt dat ze van plan zijn gevallen aan te pakken waarin kinderen stelselmatig worden gebruikt om inkomsten te genereren via advertenties. Wiersma zei dat een ontheffing nodig is om kinderen voor dergelijke commerciële doeleinden te gebruiken.

Ingrijpen in deze vorm van kinderarbeid is volgens de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moeilijk door het ontbreken van een formele werkgever. “Bij jonge influencers is dat vaak geen duidelijke relatie tot werkgever of formele autoriteit, maar van een relatie tussen klant en adverteerder. De huidige regelgeving biedt meestal niet de mogelijkheid om klanten ter verantwoording te roepen.”

Lees ook:  Vijf gemeenten moeten asielzoekers opnemen

Het gebrek aan regelgeving laat volgens Wiersma mazen in de wet als het gaat om kinderarbeid.

Frankrijk heeft al een wet die de uitbuiting van kinderen op internet voorkomt. “We proberen het voorbeeld van Frankrijk te volgen”, aldus Wiersma.

Plaats een reactie