Nederland zet grootste stappen richting meer groene energie: Think Tank

Image source - Pexels.com


Nederland heeft de afgelopen twee jaar van alle landen de sterkste vooruitgang geboekt op het gebied van het gebruik van duurzame energie, blijkt uit een rapport van klimaatdenktank Ember. Tussen 2019 en 2021 schakelde Nederland ongeveer een tiende van zijn totale energieverbruik over van fossiele brandstoffen naar zonne- en windenergie. Ook Australië en Vietnam hebben hun energieverbruik snel verduurzaamd.

Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in Nederland is in twee jaar tijd gedaald van 78 procent naar 63 procent. Tegelijkertijd steeg het aandeel duurzame energie van 14 procent naar 25 procent.

Nederland loopt in dit opzicht achter op andere Europese landen zoals Griekenland, Duitsland, Spanje en Denemarken. Meer dan de helft van de energie die Denemarken gebruikt, is hernieuwbaar, waarvan het overgrote deel wordt opgewekt door windturbines.

De wereldeconomie begon vorig jaar te herstellen van de pandemie van het coronavirus en als gevolg daarvan nam de vraag naar elektriciteit snel toe. Door de hoge olie- en gasprijzen gingen landen meer steenkool gebruiken. Mede hierdoor bereikte de CO2-uitstoot vorig jaar een recordhoogte.

Volgens Ember kan zonne- en windenergie echter voldoende groeien om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Het gebruik ervan moet dan tot 2030 wereldwijd met minimaal 20 procent per jaar groeien. De stijging moet nog versnellen, want vorig jaar werd een groei van 17 procent gerealiseerd. Het was de eerste keer dat hernieuwbare energie goed was voor 10 procent van de totale elektriciteitsproductie wereldwijd.

VN-klimaatpanel IPCC meldde vorig jaar dat de aarde de komende twee decennia met 1,5 graad zou kunnen opwarmen als er geen drastische maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid onmiskenbaar verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?