MP’s verwerpen voorstel om vluchtelingen te blokkeren van prioriteitslijst voor huisvesting

Image source - Pexels.com


Er lijkt in de Tweede Kamer weinig steun te zijn voor een particulier wetsvoorstel van PVV-Kamerlid Alexander Knops om gemeenten onmogelijk te maken vluchtelingen voorrang te geven voor huisvesting, simpelweg omdat ze vluchteling zijn. Volgens Knops zou het wetsvoorstel elke woningzoekende gelijke kansen geven.

Dinsdagavond vond het eerste inhoudelijke debat over het voorstel plaats in de Tweede Kamer. Van de aanwezige partijen spraken de PVV, FvD, Wybren van Haga, JA21 en BBB hun steun uit. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas zei dat de prioriteitsstatus voor vluchtelingen niet meer aan de bevolking kon worden uitgelegd. Volgens haar dreigt het met “steun voor de opvang van vluchtelingen”.

Tegenstanders zeiden dat het wetsvoorstel geen concrete oplossing biedt voor de stagnerende stroom vluchtelingen uit asielzoekerscentra. CDA-Kamerlid Jaco Geurt wijst erop dat de taak van gemeenten om elk half jaar een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen, blijft bestaan. Anne-Marijke Podt (D66) noemde het ‘lelijke politiek dat vluchtelingen als zondebok worden aangewezen’. Het probleem ligt bij de woningnood, niet bij ‘mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld’.

Ook VVD-Kamerlid Peter de Groot wees op knelpunten. Hij steunt het idee dat gemeenten niet gedwongen moeten worden vluchtelingen met voorrang op te vangen. Maar in plaats van een verbod pleit De Groot voor het creëren van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen, zodat de stroom uit asielcentra op gang kan komen. Ook een verbod op voorrang voor vluchtelingen kan de doorstroom van deze groep naar tijdelijke huisvesting belemmeren. De VVD-Kamerlid blijft dus niet helemaal overtuigd.

Het debat over dit wetsvoorstel speelt zich af wanneer er veel discussie is over de huisvesting van vluchtelingen. Het asielregistratiecentrum in Ter Apel staat voortdurend op het punt over te lopen, waardoor mensen vele nachten op stoelen moeten slapen. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel maakten vorige week bekend dat provincies op basis van een halfjaarlijkse doelstelling gaan afdwingen dat gemeenten hun aandeel vluchtelingen opnemen. Toch zitten veel vluchtelingen nog steeds vast in overvolle asielzoekerscentra omdat ze nergens heen kunnen.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?