Minste aantal kinderen in armoede in 25 jaar, maar inflatie stijgt

Image source - Pexels.com


De groep kinderen in arme gezinnen stond in 2020 op het laagste punt in een kwart eeuw, aldus onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze melden dat het aantal kinderen dat in armoede leeft sinds 2013 is afgenomen, maar dat betreft nog steeds een groep van ongeveer 221.000 minderjarigen, waarbij het land recenter recordniveaus van inflatie heeft gezien.

De statistici telden hoeveel kinderen deel uitmaken van een huishouden dat onder de lage-inkomensgrens zit. Het CBS stelt jaarlijks vast wanneer verschillende typen huishoudens risico lopen op armoede, op basis van prijzen, kosten en inflatie op dat moment. Zo is de armoedegrens vastgesteld op 1.680 euro voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen.

Bijna 7 procent van de kinderen leeft in huishoudens met een risico op armoede. Iets minder dan de helft van deze kinderen bevindt zich al minstens vier jaar in deze situatie.

Het leven van deze kinderen ziet er vaak anders uit. Obesitas komt bijvoorbeeld vaker voor. Hoewel het verschil met leeftijdsgenoten niet zo groot is als we kijken naar hoe vaak ze sporten en roken, hebben armere gezinnen het vaak moeilijker om geld te vinden voor nieuwe kleding, vakanties en verwarming van het huis.

Armoede is de afgelopen jaren niet alleen minder vaak voorgekomen onder kinderen. In 2020 daalde het aantal werkenden met een armoederisico net onder de 2 procent. Het percentage was een jaar eerder iets hoger, waarmee het het zevende achtereenvolgende jaar was waarin het percentage daalde.

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen wijt de armoededaling aan de economische situatie van de afgelopen jaren. “Meer mensen vinden werk en zzp’ers vinden meer opdrachten. Daardoor hebben meer mensen een hoger inkomen.”

De inflatie is de afgelopen maanden omhooggeschoten en bereikte in november een recordhoogte. Dat betekent dat mensen niet zoveel items voor hetzelfde geld kunnen kopen. Volgens Van Mulligan kan dit ertoe leiden dat mensen sneller in armoede belanden. Toch zijn de voorspellingen voor dit jaar per saldo ‘gunstig’, omdat mensen door de krappe arbeidsmarkt relatief gemakkelijk aan het werk kunnen, aldus de econoom. Het Centraal Planbureau sprak eerder de verwachting uit dat ook dit jaar de armoede zal dalen en daarna stabiliseren.

Armoede komt relatief gezien het meest voor bij kinderen die slechts één ouder in het huishouden hebben. De onderzoekers wijzen erop dat in zo’n gezin maar één persoon de kost kan verdienen. “Bovendien moeten deze gezinnen vaker rondkomen van een bijstandsuitkering.”

Ook kinderen met een etnisch diverse achtergrond hebben thuis vaker weinig geld. Dit is vooral het geval bij families uit Syrië, Eritrea en Somalië. Vluchtelingen uit deze landen zijn voor een groot deel afhankelijk van bijstand.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?