Leefbaarheid onder druk in 193 Nederlandse wijken: Wonen Min.

Image source - Pexels.com


In 193 buurten in 50 gemeenten staat de leefbaarheid structureel onder druk. Bewoners in die wijken zijn niet tevreden met hun eigen woonomgeving. De overheid moet voorkomen dat de leefbaarheid in kwetsbare wijken verder verslechtert.

Deze cijfers uit de laatste Kwaliteit van Leven Barometer onderstrepen de noodzaak om een ​​Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te ontwikkelen, schreef minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer.

In die 193 buurten wonen ongeveer 537.000 huishoudens. Veel van de wijken bevinden zich in en rond de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook in wijken in de regio Dordrecht, de IJmondregio Parkstad Limburg en de grotere steden in Gelderland en Noord-Brabant staat de leefbaarheid onder druk.

Hierbij wordt gekeken naar de mate van overlast, onveiligheid, voorzieningen, sociale cohesie, woningvoorraad en de fysieke omgeving.

De leefbaarheid in het overgrote deel van de Nederlandse wijken is volgens de barometer voldoende tot goed. In de bijna 200 kwetsbare wijken moet de leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. De minister presenteert daarvoor in juni zijn Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Al drukte op Schiphol voor vakantieweekend

Mensen die dit vakantieweekend via Schiphol reizen, kunnen op de luchthaven weer drukte en lange wachtrijen verwachten. Schiphol kampt met personeelstekorten, met name op het

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?