Jongeren in de jeugdzorg melden veelvuldig verbaal en fysiek geweld

Image source - Pexels.com


Ongeveer een kwart van de jongeren die in jeugdzorginstellingen verblijven, heeft te maken gehad met fysiek geweld en bijna de helft heeft te maken gehad met verbaal geweld. Deze onthullingen kwamen vrijdag van staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer.

De statistieken zijn gebaseerd op onderzoek waarin jongeren is gevraagd naar hun gevoel van veiligheid in de jeugdzorg. Er werd niet gespecificeerd of het verbale en fysieke geweld afkomstig was van hulpverleners of andere jongeren.

In de jeugdzorg geeft 81 procent van de jongeren aan zich veilig te voelen bij hun leidinggevende en instelling en 23 procent geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt van hun huidige woning. Het onderzoek concludeerde dat de meeste jongeren zich veilig voelen, maar hun antwoorden zijn ook grotendeels te danken aan hun perceptie van wat ‘normaal’ is.

“Er waren jongeren die aangaven dat ze de dingen normaal waren gaan vinden in de context waarin ze zich bevonden en pas bij de volgende instelling beseften dat dit niet normaal was”, zegt Van Ooijen.

In het onderzoek is gekeken naar alle vormen van residentiële jeugdzorg, waaronder pleegzorg, gezinswoningen, open woonruimte en gesloten jeugdzorg. Daarnaast zijn ook Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s), Kleinschalige Jeugdinrichtingen (KVJJ’s) en opvangcentra voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het onderzoek betrokken.

Jongeren in de JJI’s leken zich minder veilig te voelen dan die in andere instellingen. Ook kregen ze vaker te maken met verbaal en fysiek geweld, blijkt uit het onderzoek. Jongeren in gezinshuizen ervaren relatief het minste geweld.

Het is belangrijk op te merken dat een beperkt aantal jongeren, ongeveer 120, aan het onderzoek heeft deelgenomen. Daarom is het moeilijk uitspraken te doen over specifieke groepen jongeren, aldus de onderzoekers.

In de brief beloofde Van Ooijen het onderzoek over twee jaar opnieuw te doen, met als doel de respons te vergroten. “Geweld en onveiligheid binnen de jeugdzorg blijft een zeer belangrijk onderwerp en verdient onze aandacht”, zegt hij.

Aanleiding voor het onderzoek was een rapport over geweld in de jeugdzorg uit 2019, waarin werd geconcludeerd dat 75 procent van de kinderen en jongeren die tussen 1945 en 2019 in jeugdzorginstellingen zaten, slachtoffer is geweest van fysiek, psychisch of seksueel geweld.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?