IMF: Nederlandse economie herstelt, maar meer nodig in strijd tegen klimaatverandering

Image source - Pexels.com


Het sterke economische herstel van Nederland rechtvaardigt het besluit van het kabinet om de massale economische steunpakketten voor het coronavirus stop te zetten. Maar de aanhoudende richting van de coronaviruspandemie blijft “onzeker” en politici in Den Haag zullen bereid moeten blijven om steunprogramma’s zoals de NOW-regeling indien nodig opnieuw te activeren, aldus onderzoekers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In hun jaarlijkse overzicht van de toestand van de Nederlandse economie schreven ze dat de vooruitzichten voor Nederland er goed uitzien. Dit jaar zal de economie waarschijnlijk groeien met 3,8 procent, gevolgd door een groei van 3,2 procent volgend jaar. Daarnaast is de arbeidsmarkt volgens de experts “sterk”, met meer vacatures dan werklozen. Ook vinden ze het een goede zaak dat een groot deel van de bevolking is ingeënt, en dat het bedrijfsleven daardoor kan terugkeren naar meer normale omstandigheden.

Met deze schattingen is het IMF iets minder optimistisch dan de laatste schatting van het Centraal Planbureau (CPB), maar de prognose is significant positiever dan het IMF eerder voor mogelijk hield. De onderzoekers merken verder op dat ze nog geen sterke economische gegevens van vorige week in hun berekeningen hebben meegenomen. Het economische beeld kan er dus nog gunstiger uitzien.

Dat neemt niet weg dat volgens het IMF de prioriteit van de regering op korte termijn moet blijven bestaan ​​uit het ondersteunen van de economie. Dit betekent dat levensvatbare bedrijven bijvoorbeeld niet nodeloos failliet mogen gaan. De onderzoekers noemen ook het stimuleren van investeringen en beleid dat werknemers in staat stelt snel een nieuwe baan te vinden na ontslag. Dat laatste is van belang omdat de werkloosheid in de nabije toekomst waarschijnlijk in beperkte mate zal toenemen.

De economen van het IMF geven aan dat ze het verstandig vinden dat de overheid het leninggarantieprogramma voorlopig handhaaft. In hun ogen is het ook goed dat er een ruime regeling voor het terugbetalen van belastingschulden is gebleven en dat de overheid onder meer nachtclubuitbaters ondersteunt. De ondersteuning van nachtelijke horecaondernemers gaat voorlopig door aangezien de horeca vanwege de resterende coronamaatregelen dagelijks gesloten moet blijven van middernacht tot 06.00 uur.

Sterker klimaatbeleid nog nodig

Ook het IMF roept Nederland op om het klimaatbeleid te versterken. Het huidige Nederlandse beleid zal waarschijnlijk niet voldoen aan de nationale klimaatdoelen. De Nederlandse koers sluit ook niet helemaal aan bij de Europese klimaatambities die eurocommissaris Frans Timmermans in juli presenteerde.

In een nieuw rapport over de Nederlandse economie noemt het IMF de Nederlandse klimaatagenda ambitieus. Maar met alle genomen maatregelen zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen in 2030 en met 95 procent in 2050, vergeleken met het niveau van 1990.

De voorstellen van Timmermans, waarbij de uitstoot in 2030 met 55 procent moet zijn verminderd, botsen soms met het Nederlandse beleid. Om te voldoen aan de Europese plannen, die nog in ontwikkeling zijn, zal op verschillende terreinen een koerswijziging nodig zijn.

Het IMF is niet de eerste die dit opmerkt. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wees er onlangs op. Brussel wil bijvoorbeeld het gebruik van grote hoeveelheden groene waterstof verplicht stellen en dat past volgens het planbureau niet goed bij het huidige Nederlandse beleid.

De onderzoekers van het IMF stellen voor om als onderdeel van het Nederlandse plan toeslagen in te voeren voor de CO2-uitstoot in de energiesector. Ook zal het van belang zijn de emissies in de landbouw strenger aan te pakken. Wel vinden de experts het belangrijk dat kwetsbare huishoudens worden beschermd tegen stijgende energiekosten.

Het fonds geeft aan dat extra overheidsinvesteringen en goed op elkaar afgestemde planning en regelgeving nodig zijn om de energietransitie in Nederland in goede banen te leiden. Experts van het IMF zien het geld dat het kabinet onlangs op Prinsjesdag vrijmaakte voor klimaatinvesteringen als een stap in de goede richting.

In het rapport kwamen de experts ook met een reeks andere aanbevelingen voor het overheidsbeleid. Veel hiervan zijn al genoemd door het IMF. Zo benadrukt het instituut nogmaals dat huiseigenaren nog te veel belastingvoordeel genieten. Net als De Nederlandsche Bank is het fonds al lang voorstander van het fiscaal verschuiven van het eigenwoningbezit en de daarbij behorende schulden van box 1 naar box 3. Huiseigenaren betalen dan net zoveel belasting over hun woning als over hun spaargeld.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?