Boeren vrezen verplichte buy-outs voorafgaand aan de beslissing over stikstofemissies

Image source - Pexels.com


Sommige provincies in het land zullen tot 70 procent van hun stikstofuitstoot moeten terugdringen, waarover het kabinet volgende week plannen presenteert. Veel boeren zijn bang dat de last op hen komt te liggen, aldus de NOS.

Sinds 2019, toen de Raad van State vaststelde dat het huidige stikstofbeleid van Nederland ontoereikend was, zoeken provincies naar manieren om de uitstoot te verlagen. Volgens berekeningen van het RIVM veroorzaakt de landbouw 41 procent van de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden.

Nu vrezen sommige boeren dat de nieuwe plannen hen zullen dwingen om buy-outs te accepteren en hun veestapel aanzienlijk zullen verkleinen. Boerenorganisatie LTO drong er bij provincies op aan om vooruitlopend op het besluit van volgende week ‘krachtig weerstand te bieden aan deze Haagse dictaten’.

Stikstofbeheerders vertelden de NOS echter dat – hoewel er vrijwel zeker een grote verandering op komst is – het een gezamenlijke inspanning zal zijn. Drentse CDA-directeur Henk Jumelet beaamt dat.

“Alle sectoren moeten meedoen”, zei Jumelet. “Dus niet alleen de landbouw, maar ook de industrie en [air] verkeer.”

Minister Christianne van der Waal van Natuur en Stikstof benadrukte dat verplichte buy-outs een laatste redmiddel zouden zijn om de uitstoot te verminderen. “De grootste uitdaging ligt nu in de agrarische sector”, zegt ze. “Hoeveel minder vee er zal zijn, is het gevolg van de gebiedsgerichte aanpak. Hoeveel dat precies zal zijn, is dus niet te zeggen. het zal uiteindelijk leiden tot een vermindering van de veestapel.”

In april presenteerde ze een plan om boeren uit te kopen, waarbij ze suggereerde dat de regering 270 miljoen voor melkveehouders, 115 miljoen voor varkenshouders, 115 miljoen voor kippenboeren en 250 miljoen voor de natuur reserveerde. Critici zeggen dat deze bedragen niet genoeg zouden zijn.

“We staan ​​voor een grote uitdaging”, zegt de Brabantse CDA-directeur Ronnes tegen de NOS. “Misschien wel de grootste verandering in ons land ooit. We moeten de natuur redden, maar we willen ook huizen bouwen, wegen aanleggen en onze veehouders perspectief geven.”

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?