Aedes geeft particuliere ontwikkelaars de schuld van krimp sociale woningen

Image source - Pexels.com


Bouwopdrachten die vroeger naar woningcorporaties gingen, worden nu steeds vaker aan private partijen gegund, waardoor het aanbod van sociale huurwoningen langzaam maar zeker slinkt, stelt woningbouwvereniging Aedes in een reactie op een rapport van Trouw. Gemeenten gaan er volgens de vereniging te vaak van uit dat ontwikkelaars van goedkope huurwoningen automatisch sociale huurwoningen aangaan.

Na analyse van cijfers uit 2019 schreef Trouw dat tweederde van de Nederlandse gemeenten niet voldoet aan de eis van 30 procent sociale huurwoningen die minister Hugo de Jonge van VROM wil stellen. Sociale huurwoningen worden gedefinieerd als woningen met een huur lager dan 760 euro.

Volgens een woordvoerder van Aedes doen woningcorporaties veel meer dan alleen goedkope huisvesting bieden, wat hen onderscheidt van private partijen zoals projectontwikkelaars of bouwbedrijven. Ze streven er bijvoorbeeld naar dat hun woning ook op langere termijn betaalbaar blijft voor huurders met lagere inkomens.

Andere woningen kunnen na huurverhogingen buiten het aanbod van sociale huurwoningen worden geprijsd. Als de huur bij het sluiten van een nieuw contract een bepaald bedrag overschrijdt –– waarvan 763,47 euro in 2022 –– telt die woning niet meer als sociale huurwoning.

“Het komt wel eens voor dat gemeenten projectontwikkelaars een opdracht geven en zeggen dat een derde moet bestaan ​​uit goedkope woningen”, aldus de woordvoerder. “Maar een corporatie doet veel meer. Wij zorgen ervoor dat de buurt leefbaar blijft en dat verschillende urgente doelgroepen in aanmerking komen voor een woning. Waar andere verhuurders vaak een minimuminkomen van huurders vragen, letten woningcorporaties op een maximuminkomen.”

Eind vorig jaar publiceerde Aedes een eigen onderzoek waaruit blijkt dat woningcorporaties nog maar een klein aandeel hebben in de nieuwbouw. Van alle nieuwbouwwoningen die tussen 2017 en 2020 zijn gebouwd, was 16 procent eigendom van woningcorporaties.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt positief te zijn over het voornemen van het kabinet om bij nieuwbouw uit te gaan van een norm van tweederde betaalbaarheid en de eis om 30 procent sociale huur te realiseren. Betaalbaarheid wordt gedefinieerd in drie lagen: sociale huur, middenhuur tot 1.000 euro en een aankoop tot een Nationale Hypotheek Garantie grens van 355.000 euro.

De VNG vindt dat het tij moet keren, want door de verhuurdersheffing is de nieuwbouw de afgelopen jaren sterk gedaald en zijn sociale huurwoningen door huurverhogingen uit de voorraad gehaald. Ook denken de gemeenten dat de eisen van tweederde betaalbaar en 30 procent sociale huur de marktpartijen, veelal grondeigenaren, zullen dwingen zich aan te passen.

De VNG wil samen met Aedes, het ministerie en de provincies afspraken maken over meer sociale huurwoningen. Daarvan moeten er volgens de VNG 250.000 komen, en 50.000 door het bedrijfsleven. “Als de verhuurdersheffing vanaf 2023 wordt afgeschaft, hebben de corporaties weer investeringscapaciteit”, aldus de corporatie.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?