30% meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, maar hoge autoprijzen weerhouden velen ervan om te kopen

Image source - Pexels.com


Mensen die elektrisch rijden, kunnen deze op steeds meer openbare plaatsen opladen. Het aantal openbare oplaadpunten is vorig jaar met ruim 30 procent gestegen, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus. In bijna alle gemeenten was een stijging te zien. Eind vorig jaar telde Nederland ruim 85.000 oplaadpunten.

Amsterdam staat bovenaan de lijst. Eind 2021 konden automobilisten hun elektrische voertuig opladen op 7.748 plaatsen in de hoofdstad. Rotterdam volgt op enige afstand met 5.009 oplaadpunten, Den Haag 4553 en de gemeente Utrecht 3263.

Zowel openbare als semi-openbare laadpalen werden geteld – semi-openbare laadpalen kunnen bijvoorbeeld achter een poortje in parkeergarages staan. Vergeleken met het aantal kilometers weg heeft Nederland al jaren de meeste laadpalen van Europa.

In vergelijking met het aantal inwoners loopt de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland voorop. Aan het einde van het jaar had het 111 oplaadpunten. Er wonen slechts ongeveer 7.500 mensen op het eiland, maar het wordt door veel toeristen bezocht. Hetzelfde geldt voor Veere, die in nr. 2. De grootste stijger was Aa en Hunze in Drenthe, waar het aantal oplaadpunten in een jaar tijd verviervoudigde. Eén laadstation kan ook meerdere laadpunten hebben.

Voor de analyse zijn cijfers uit de Regionale Klimaatmonitor gebruikt. De rijksoverheid verzamelt gegevens over klimaat- en energiebeleid en elektrisch vervoer is daar een belangrijk onderdeel van. Omdat elektrische auto’s geen CO2, stikstofoxiden en andere vervuilende stoffen uitstoten, wil de overheid het gebruik ervan stimuleren. Hoe klimaatvriendelijk een elektrische auto is, hangt af van verschillende factoren, zoals de duurzaamheid van de elektriciteit waarmee hij wordt opgeladen.

De overheid heeft een subsidieregeling om het aantal elektrische auto’s te vergroten, maar de pot van 71 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s is sinds vorige week helemaal leeg. De rijksbijdrage bedroeg 3.350 euro per auto, wat genoeg was voor ruim 21.000 nieuwe auto’s. Nu moet iedereen die de rest van dit jaar een nieuwe elektrische auto koopt, dat allemaal zelf betalen. In januari 2023 gaat een nieuwe subsidieronde van start. Er is nog wat budget over voor tweedehands plug-in auto’s.

De Europese Unie wil in 2035 volledig af van nieuwe auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. De Nederlandse regering hoopt dit doel in 2030 te bereiken.

Volgens Natuur & Milieu is het de vraag of dit met het huidige beleid mogelijk zal zijn. Voor veel consumenten is de hoge aanschafprijs nog een struikelblok, aldus de milieuorganisatie op basis van een peiling van onderzoeksbureau I&O.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?