De meeste mensen hebben sinds eind jaren 90 de Nederlandse nationaliteit verkregen


Het aantal personen dat in 2020 tot Nederlander is genaturaliseerd, was het hoogste sinds eind jaren negentig, meldt statistiekbureau CBS. In 2014 en 2015 zijn veel Eritreeërs en Syriërs naar Nederland gevlucht. Vorig jaar woonden ze hier lang genoeg om een ​​Nederlands paspoort te krijgen, mits ze aan alle andere voorwaarden voldeden.

Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn 7.000 mensen Nederlander geworden via een andere regeling, waaronder adoptie.

Mensen die zich hier vanuit het buitenland vestigen, kunnen in de meeste gevallen na vijf jaar naturalisatie aanvragen. Zij moeten dan geslaagd zijn voor hun inburgeringsexamen, tenzij ze hiervoor een vrijstelling hebben gekregen. Daarnaast moeten ze ook nog aan een aantal andere eisen voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld geen bedreiging vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Vier op de tien Nederlanders die in 2020 genaturaliseerd waren, hadden oorspronkelijk de Syrische of Eritrese nationaliteit. Veel staatlozen en mensen van onbekende nationaliteit kregen ook een Nederlands paspoort.

Lees ook:  Ari Lennox zegt dat KLM haar kant van het verhaal bij vermeende racistische arrestatie niet wilde horen

De CBS-onderzoekers merkten op dat Syriërs iets sneller naturaliseerden dan Eritreeërs. “Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat ze meer tijd nodig hebben om het inburgeringsexamen te halen”, zeiden ze over die laatste groep. Bijna een op de drie in Syrië geboren mensen in Nederland is genaturaliseerd, tegen een op de vijf Eritreeërs.

Plaats een reactie