DSB-klanten kunnen extra geld verdienen

Image source - Pexels.com


Het DSB-verhaal is eindelijk voorbij. Curatoren melden dat het faillissement na 12 jaar zal zijn afgerond. Er blijft zelfs geld over – zo wordt de verloren rente uitbetaald aan de voormalige DSB-spaarders.

DSB en Dirk Scheringa vallen altijd op

Grappig dat ik steeds een kop zie over DSB of Dirk Scheringa. Voor vele jaren. Dat was al zo toen DSB nog actief was in Nederland, natuurlijk toen de bank failliet ging, maar sindsdien fascineert het geheel mij.

Gedumpte DSB-spaarders krijgen geld

Nu AD kopt met ‘Misleiding DSB-spaarders en Nederlandse banken kunnen zich verheugen in verloren interesse’, had ik op de link geklikt voordat ik de hele zin las. Deze drie letters DSB alleen al doen mijn wijsvinger klikken met de muis.

Muis klik

Geld over na faillissement DSB

Wat is dit voor nieuws over DSB? Dat het faillissement voorbij is. Dat mocht na zoveel jaren ook. Dit zegt de curator zelf: “Als je zegt dat het lang heeft geduurd, kan ik het met je eens zijn. Het was nodig om het resultaat te optimaliseren.” Volgens mij is de optimalisatie geslaagd: alle crediteuren zijn uitbetaald en er blijft nog 650 miljoen euro over. Dat is mooi geregeld.

Compensatie voor gederfde rente-inkomsten

Wat gebeurt er met het overgebleven geld? Gaat dat naar Dirk Scheringa? Hopelijk niet… en nee, dat is ook niet het geval. Blijkbaar zijn er regels die er iets over zeggen – weer een les die je hebt geleerd. In deze regels staat dat als er geld over is, de schuldeisers zoveel mogelijk gecompenseerd moeten worden voor gederfde rente-inkomsten.

Verloren rente-inkomsten?

Misschien heeft u niet dagelijks te maken met een term als ‘verlies van rente-inkomsten’. Dus laat het me uitleggen Verloren is een mooi woord voor “vermist”. Dan wordt het meteen een stuk duidelijker: gederfde rente-inkomsten. Het is belangrijk dat iedereen die een lening had bij de DSB een tijdlang geen rente op zijn spaargeld kreeg.

Huidige spaarrente

Verloren rente op DSB-besparingen

De depositogarantie dekt in principe het saldo dat u heeft bij de insolvente bank plus de opgelopen rente. Ofwel rente waar u recht op heeft voor de periode tot faillissement. De rente die je in de tijd daarna mist – totdat je het geld uit het depositogarantiestelsel krijgt, heb je pech gehad.

Fijn dat je geld terug is

Voor de meeste spaarders is dit geen ramp, denk ik. Je bent al blij dat je het spaargeld dat je bij deze bank hebt terugkrijgt, nietwaar? Als je een beetje interesse mist tijdens deze maanden – het zij zo. Tegenwoordig denk ik dat de betalingstermijn slechts 7 werkdagen is.

Fijn dat je geld terug is

Regeling renteverlies door te late betaling

Er was een akkoord – in 2017 van De Nederlandsche Bank. Het ging om de wettelijke rente over tegoeden uit de depositogarantie die in het verleden te laat zijn uitbetaald. Als u recht had op een vergoeding, moest deze binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag worden uitbetaald. Blijkbaar werkte dit niet voor alle benadeelde partijen, zodat zij in 2017 nog de wettelijke rentevergoeding over de vertragingstermijn konden aanvragen.

Geld voor spaarders en banken

De tijd die de DSB-spaarders nodig hadden om hun geld terug te krijgen, was dus renteloos als het minder dan 3 maanden was. De verloren rente waar we het nu over hebben is dus, vermoed ik, rente over deze periode.

De meeste spaarders hebben maximaal 10 euro

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de curator verwacht dat het merendeel van de spaarders niet meer dan 10 euro zal uitgeven. Tja, wie eert de kleintjes niet… Zo’n 280.000 spaarders maal 10 euro is 2,8 miljoen euro. Er blijft nog veel geld over. Dit geld gaat naar de Nederlandse banken.

10 euro

Geld naar Nederlandse banken?

Dan? Waarom zouden andere banken geld moeten krijgen dan uit het faillissement van DSB? Zo is het ook: het lijkt misschien alsof de staat het spaargeld heeft teruggestort aan de DSB-spaarders… maar in werkelijkheid komt het geld van de andere banken. Samen vormen zij de spaargarantiebuffer en betalen de uitkeringen.

Tot 2016 daarna

In het verleden werden banken achteraf gefactureerd, afhankelijk van hun marktaandeel op de spaarmarkt. Niet erg praktisch aangezien het voor de banken onverwachte kosten met zich meebracht als een andere bank failliet zou gaan.

Sinds 2016: voorgevuld fonds

Vandaag is er een fonds dat de banken vullen met een paar miljard euro. Dat geeft meer zekerheid: Het uit te betalen geld bij een failliete bank staat al klaar. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) staat:

Alle banken die deelnemen aan het depositogarantiestelsel dragen bij aan het fonds. De hoogte van de premie is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de bank: hoe meer risico een bank neemt, hoe meer zij in het fonds moet storten. De banken dragen sinds begin 2016 bij aan het fonds. In 2024 zal het volledig gevuld zijn. De Nederlandse banken dragen jaarlijks zo’n 450 miljoen euro bij aan het fonds. Uiteindelijk moeten de banken € 3,5 tot 4 miljard bijdragen.

NVB.nl (bron)

Hoe zit het met renteverlies bij de banken… Ik heb er geen volledig beeld van. In het AD-artikel staat dat de som van de rentevorderingen eigenlijk 785 miljoen euro is, dus 650 miljoen is niet helemaal genoeg om alle gederfde rente terug te betalen. Het beschikbare bedrag wordt dan weer eerlijk verdeeld door een “vereffenaar”.

Neem zelf contact met ons op voor een terugbetaling

Bij de ex-spaarders bij DSB Bank is het afwachten of ze allemaal de paar euro vertragingsrente ook daadwerkelijk gaan krijgen. De meeste zijn sinds het faillissement – dus dat was 12 jaar geleden – niet meer beschikbaar. Het is dus niet voldoende om af te gaan op oude contactgegevens. Daarom moeten de DSB-spaarders zelf bij hen aankloppen. Er zullen advertenties komen die hierop wijzen, en dan moet het volgend jaar echt gebeuren met DSB.


Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?