Veel stagiaires werken onbetaald; Onaanvaardbaar, vindt studentenorganisatie.

Image source - Pexels.com


Vierenveertig procent van de hbo- en universitaire studenten krijgt geen stagevergoeding. Ook vindt een op de vier zich ingezet als vaste werknemer zonder een eerlijke vergoeding te krijgen, blijkt uit onderzoek van ResearchNed in opdracht van het Intercity Studenten Overleg (ISO).

In maart en april vulden ruim 4.900 studenten een vragenlijst in voor het onderzoek. Volgens de ISO bleek dat studenten hun stage ervaren als een leerzaam en vaak essentieel onderdeel van hun opleiding. Maar de posities van stagiaires kunnen nog worden verbeterd, aldus de ISO.

Zo gaf 19 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan dat ze als stagiair te veel verantwoordelijkheden hadden. “Een stage is misschien uitdagend, maar het kan niet zo zijn dat je als stagiaire opgezadeld wordt met een gigantische waslijst aan taken en verantwoordelijkheden”, zegt ISO-voorzitter Lisanne de Roos.

Volgens de ISO zorgt het ontbreken van een stagevergoeding regelmatig voor problemen bij studenten. In de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, de sectoren waar de meeste stages worden gelopen, krijgen studenten de minste kans op een toelage. De ISO vermoedt dat dit komt omdat de stagevergoeding vaak geen onderdeel is van de cao, waardoor stagiaires afhankelijk zijn van de goodwill van de werkgever. “Een voltijdse stage is vaak moeilijk of niet te combineren met een deeltijdbaan. Studenten komen in financiële moeilijkheden als ze genoodzaakt zijn het inkomen uit hun deeltijdbaan op te geven, en er is geen compensatie, ’ zei De Roos.

De ISO heeft een vijfpuntenplan opgesteld om problemen met stages tegen te gaan. Om stagemisbruik te voorkomen – het inzetten van stagiaires als vaste medewerker zonder hen een billijke vergoeding te betalen – moeten studenten vermoedens hiervan makkelijker met hun instelling kunnen bespreken. Ook wil de ISO dat de stagevergoeding verplicht wordt. Instellingen en werkgevers moeten de rechten en plichten van stagiaires duidelijk maken. En ze moeten investeren in begeleiding. Om meer inzicht te krijgen in stages in het hoger onderwijs pleitte de ISO ook voor continue monitoring van het aanbod, de kwaliteit en de begeleiding van stages.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?