Vakbonden blij Kabinet wil werkgevers dwingen om met intimidatie om te gaan


Vakbonden verwelkomden het plan van het kabinet om een ​​gedragscode op de werkvloer verplicht te stellen ter bestrijding van seksueel geweld. FNV en CNV noemden het beiden een “goede eerste stap”. Ze benadrukten echter dat het uiteindelijk gaat om handhaving van de nieuwe regelgeving, waarbij FNV-vicevoorzitter Kitty Jong die taak ziet weggelegd voor de Arbeidsinspectie.

Ook wilden beide vakbonden dat een vertrouwenspersoon verplicht zou worden. Daar werd vrijdag niets meer over gezegd, maar FNV-vicevoorzitter Jong ging er op basis van eerdere mededelingen vanuit dat deze verplichting er komt.

Volgens Jong hebben veel organisaties al een gedragscode en een vertrouwenspersoon, maar is er behoefte om dit verplicht te stellen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen. “Dit is al lang geleden”, zei ze.

Volgens CNV: “Het is nu echt aan werkgevers.” “Zoiets mag eigenlijk niet op de werkvloer. Vooral omdat er op het werk een machtsverhouding heerst: je hebt je baan nodig voor je inkomen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring. “Werkgevers zonder trustees hoeven niet te wachten op een toezegging van het kabinet, ze zouden vandaag moeten beginnen.”

Lees ook:  Kamerlid steunt plannen om instroom internationale studenten te beperken

Ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) meldden vrijdag dat ze overwegen om zo’n gedragscode voor werkgevers verplicht te stellen, evenals een klachtenmechanisme. Ze willen 11 miljoen euro investeren in dit actieplan. Wet- en regelgeving moet voorkomen dat mensen grenzen overschrijden en moet ervoor zorgen dat ze sneller worden gestraft als ze dat toch doen.

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland onderkennen dat het een belangrijke taak is voor bedrijven om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Dat vraagt ​​volgens de organisaties vooral om een ​​cultuuromslag, aangezien de Arbowet werkgevers al verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek.

“Verschillende spraakmakende zaken in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat er in de samenleving op dit gebied veel ruimte voor verbetering is”, aldus een woordvoerder van Grensoverschrijdend Gedrag. “Dit heeft er mede toe geleid dat er binnen bedrijven veel meer aandacht is voor dit onderwerp en dat is maar goed ook. In dit kader is het belangrijk dat het normaal wordt om met elkaar in gesprek te gaan als iemand te ver gaat”, aldus de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Lees ook:  Buurtbewoners hebben weinig vertrouwen in de nieuwe plannen van Amsterdam om het toerisme aan banden te leggen

Plaats een reactie