Schadelijke uitstoot Tata Steel veel hoger dan beweerd: RIVM

Image source - Pexels.com


Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de gegevens van Tata Steel over de uitstoot van schadelijke stoffen mogelijk onvolledig. Na bestudering van de zaak meldt het instituut dat er in het gebied veel hogere concentraties metalen en PAK’s worden gemeten dan met de verstrekte cijfers te rijmen valt. “Deze gegevens over emissies lijken niet volledig te zijn verstrekt”, aldus de onderzoekers.

Voor bepaalde PAK’s zijn de gemeten concentraties volgens de onderzoekers tot duizend keer hoger dan op basis van de officiële emissiegegevens zou worden verwacht. Koper kwam tot 50 keer vaker voor in de metingen, het metaal vanadium was tot 30 keer hoger en lood en chroom waren tot 5 keer meer dan de berekende waarde.

De onderzoekers weten niet precies waarom ze van bepaalde stoffen hogere concentraties hebben gemeten dan op grond van milieujaarverslagen en emissieregistraties mocht worden verwacht. Ze bieden verschillende mogelijke verklaringen. In de emissiecijfers ontbreken mogelijk gegevens over onderaannemers op de Tata-site, zoals Harsco. Het is ook mogelijk dat het bedrijf bepaalde emissies onderschat, vooral bij incidenten. Het treinverkeer op de locatie en de opslag en verzending van kolen en riemen zijn ook potentiële bronnen van emissies die niet in de officiële gegevens zijn opgenomen.

Een andere factor die een rol kan spelen is dat stoffen die jaren eerder in de bodem zijn beland, weer de lucht in worden geblazen. “Hierdoor kunnen hogere concentraties worden gemeten dan op basis van de emissies van Tata Steel zou worden verwacht.”

De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de regio hadden het onderzoek aangevraagd omdat ze wilden weten waar de vervuiling precies vandaan kwam. Die vraag is volgens de onderzoekers niet eenvoudig te beantwoorden. “Er zit immers geen label van de afzender op de stofdeeltjes.” Door de samenstelling van neergeslagen stof en stoffen in de lucht te analyseren, kwamen ze toch tot een duidelijke conclusie: een “aanzienlijk deel” komt van Tata Steel.

Advocaat Benedicte Ficq zei ‘extreem geschrokken’ te zijn van het RIVM-rapport. Ficq, die vorig jaar namens 1.100 mensen aangifte deed tegen Tata Steel wegens het toebrengen van gezondheidsschade, zal de melding doorsturen naar het Openbaar Ministerie om deze in het onderzoek te laten betrekken. “Ik wil onderzoeken of Tata inderdaad met zijn gegevens knoeit. Als dat zo is, dan hebben ze een heel groot strafrechtelijk probleem.”

“Er zit een enorm gat tussen de werkelijke emissiewaarde en de gerapporteerde waarde, en dat is onverklaarbaar. Daar moet een verklaring voor zijn”, aldus Ficq. “Dit rapport sluit aan bij wat bewoners vrezen: dat Tata niet goed of onvoldoende rapporteert.”

Tata Steel Nederland-directeur Hans van den Berg zegt zo snel mogelijk met het RIVM te willen overleggen wat het verschil is tussen zijn emissiemetingen en die van het onderzoeksinstituut. Zo kan worden bekeken waar de staalfabriek verbeteringen kan aanbrengen, aldus Van den Berg.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?