Rijkste Nederlanders betalen niet de meeste belasting: Planbureau


De rijkste Nederlanders betalen niet de meeste belasting. Huishoudens met een middeninkomen en een hoog inkomen dragen beide ongeveer 40 procent van hun inkomen bij aan belastingen. Maar de 1 procent hoogste verdieners besteden slechts 21 procent van hun inkomen aan belastingen – minder dan de laagste verdieners, meldt NRC op basis van nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau CPB.

“Dat topinkomens veel minder belasting betalen, is een nieuwe uitkomst”, zegt CPB-belastingeconoom Arjan Lejour tegen de krant. “De heersende opvatting – dat hoge inkomens meer belasting betalen – komt niet tot uiting in dit onderzoek.” Voor het onderzoek heeft het CPB alle belastingen meegenomen. De inkomstenbelasting is hoger voor degenen die meer verdienen, maar andere belastingen hebben het tegenovergestelde effect, vonden de onderzoekers. De CPB-onderzoekers keken naar de cijfers van 2016, de meest recente volledige en gedetailleerde dataset.

Sociale premies hebben, net als voor werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, een bovengrens. Boven die bovengrens betalen mensen met een hoger salaris geen premie. Dus hoe hoger uw loon boven die grens ligt, hoe lager uw relatieve sociale premiedruk. Ook de verbruiksbelasting – btw en accijnzen – trof de lage inkomens harder. Zij besteden hier een groter deel van hun inkomen aan. Hoge inkomens houden meer over om te sparen.

Lees ook:  Nederland laatst overgebleven regels voor mondkapjes op luchthavens die op 21 mei aflopen: rapport

Dat de 1 procent rijkste Nederlanders relatief weinig belasting betalen, heeft ook te maken met het feit dat ze vaak belangen hebben in bedrijven. De belasting op bedrijfswinsten is aanzienlijk lager dan die op lonen. “We hebben deze winsten toegewezen aan huishoudens op basis van financiële belangen”, legt Lejour uit aan de krant. “Hierdoor is de belastingdruk voor deze groep afgenomen. Dat hebben we voor het eerst in beeld gebracht.”

Bij de overheidsuitgaven constateerde het CPB wel enige herverdeling van rijkdom van rijk naar arm. De laagste inkomens profiteren aanzienlijk van bijstandsuitkeringen en toeslagen. Zonder dit soort overheidsuitgaven zou de helft van de laagste inkomens ongeveer 19 procent van het nationaal inkomen ontvangen, berekende het CPB. De regering verhoogde dat tot 29 procent. De 10 procent hoogste inkomens krijgen ongeveer een kwart van het nationaal inkomen. Zonder de inspanningen van de overheid zou dat een derde zijn.

Plaats een reactie