Overheid blokkeert verbod op uitstoot van giftige stoffen door de binnenvaart: studie


Verschillende ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd over hun onvermogen om de uitstoot van giftige dampen door de binnenvaart te verbieden. Tot die conclusie komt hoogleraar internationaal economisch recht Allesandra Arcuri van de Erasmus School of Law in Rotterdam in een analyse in opdracht van Omroep Flevoland.

Binnenvaartschepen stoten dagelijks grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende dampen uit langs de binnenvaartroutes in Nederland. Dat gebeurt vaak als schippers hun lading olie of chemische producten hebben afgeleverd – giftige dampen blijven in de tanks achter, die vervolgens worden uitgeblazen om de tanks schoon te maken voor een nieuwe lading. De praktijk wordt ontgassen genoemd.

Al zeker tien jaar zeggen de ministers van Infrastructuur dat ze ontgassen willen verbieden, maar dat dat onmogelijk is omdat ze wachten op Europese regelgeving. Voordat ze een verbod konden doorvoeren, moesten alle betrokken landen eerst een internationaal verdrag over ontgassen ratificeren. Frankrijk en Zwitserland moeten het verdrag nog goedkeuren.

Lees ook:  De huizenprijzen daalden in december met 2,3%; Sterkste daling in tien jaar

Maar volgens Acruri is die ratificatie niet nodig wil Nederland deze praktijk verbieden. Sterker nog, Nederland kan zelfs verplicht worden om het te verbieden als je rekening houdt met mensenrechtenverdragen.

“Onze conclusies staan ​​inderdaad in schril contrast met wat de minister tegen de Tweede Kamer heeft gezegd”, zegt Arcuri tegen Omroep Flevoland. “Ten eerste hebben we vastgesteld dat internationale verdragen over het internationale vervoer van goederen en afval dat ontstaat tijdens het varen op rivieren geen bepalingen bevatten die de Nederlandse overheid zouden beletten een verordening uit te vaardigen ter bescherming van het algemeen belang en het milieu.”

“Ten tweede vonden we dat de Nederlandse overheid hoogstwaarschijnlijk verplicht is om drijvende ontgassing te verbieden. En dat komt omdat de Nederlandse regering verplicht is de mensenrechten te respecteren”, aldus Arcuri. De stoffen die vrijkomen bij het ontgassen zijn zeer giftig en schadelijk voor het milieu, en dat is in strijd met het recht op leven en het recht op respect voor het gezinsleven, zoals vastgelegd in twee artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, legt ze uit.

Lees ook:  ING: vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers neemt toe

“Wat ik het meest problematisch vind, is de communicatie van de verschillende ministers naar het Nederlandse parlement”, zegt Arcuri. Toen ze zeiden dat ze de ontgassing niet konden verbieden, verwezen ze naar algemene bepalingen en verdragen, maar ze zeiden nooit precies wat hen van het verbod weerhield. “Dat maakt het voor het publiek heel moeilijk om te controleren of wat de minister zegt juist is.”

“Gezien het feit dat de passiviteit van de Nederlandse regering waarschijnlijk ernstige gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid en het milieu, vind ik dit gebrek aan duidelijkheid zeer verontrustend”, zei Arcuri.

De omroep presenteerde de resultaten van de analyse van Arcuri aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie zei later deze maand in een Kamerbrief te zullen reageren.

Plaats een reactie