Nederlands tekort loopt op tot 3,4%, wat leidt tot enkele hogere belastingen; 30 procent expatvoordeel verlaagd

Image source - Pexels.com


Het begrotingstekort van Nederland loopt dit jaar op tot 3,4 procent, opnieuw boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het ministerie van Financiën. Om dit tegen te gaan, gaan verschillende belastingen omhoog, terwijl andere begrotingsposten verschuiven of verminderen. De 30 procent-regeling, die voorziet in een gunstige verlaging van de inkomstenbelasting voor in het buitenland geworven expats, wordt afgebouwd. Ook is het kabinet voornemens veel meer geld uit te geven om mensen te compenseren voor een hogere energierekening.

“Sterke schouders zullen meer lasten moeten dragen”, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag. In de Voorjaarsnota geeft Kaag de huidige stand van de begroting dit jaar aan. Het begrotingstekort zakt de komende jaren weer onder de 3 procent, stelt ze. Het zal dan waarschijnlijk uitkomen op tussen de 2,5 en 3 procent. De staatsschuld blijft onder de Europese norm van 60 procent. Die staat op 52,9 procent en zal in 2025 stijgen tot 54,9 procent.

Het kabinet wil miljarden euro’s ophalen door belastingtarieven en kortingen te verschuiven die vooral mensen met een hoog vermogen en een hoog inkomen treffen. Hiermee worden 60.000 mensen gecompenseerd die met succes bezwaar hebben gemaakt tegen de methode voor het berekenen van de vermogensbelasting. Ook de verhoging van de AOW, die historisch meegroeit met het minimumloon, wordt hiermee deels gefinancierd, al betalen ook de ouderen zelf een flink deel.

Staatssecretaris Marnix van Rij maakte bekend dat het kabinet 3,6 miljard euro moest zoeken om klagers te compenseren voor de ten onrechte betaalde vermogensbelasting in box 3. De groep die gecompenseerd wordt is misschien nog groter, maar dat wordt later in het jaar beslist. Het kabinet heeft besloten het heffingvrije vermogen, zoals oorspronkelijk gepland, niet te verhogen. Op dit moment betalen mensen geen spaarbelasting over bezittingen tot boven de 50.000 euro, dat verdubbelt voor mensen die fiscale partners zijn. Het kabinet wilde dit bedrag per 1 januari volgend jaar verhogen naar 80.000, maar dat gaat niet.

Ook was er veel geld nodig om de AOW te verhogen als het minimumloon omhoog gaat. De oppositie dwong dit af in de Senaat. Een deel van dit geld zal worden betaald door de inkomenssteun voor gepensioneerden, de IOAOW genaamd, de komende twee jaar te verlagen. Ook de voorgestelde verhoging van de ouderenkorting komt te vervallen. Ouderen dragen dus fors bij aan de verhoging van hun eigen AOW, de AOW.

Ook de 30 procent-regeling, een belastingvoordeel voor expats, wordt afgeschaft. Mensen die uit het buitenland worden geworven om in Nederland te werken en in aanmerking komen voor de uitkering, hoeven over 30 procent van hun loon geen belasting te betalen.

Dat geldt straks alleen voor een inkomensgrens van maximaal 216.000 euro per jaar. Die grens, de Balkenendenorm, staat gelijk aan 130 procent van wat een minister verdient.

Wie investeert in extra woningen, zal volgens Van Rij ook meer moeten betalen. Wie een woning koopt om deze te verhuren, betaalt straks ruim 10 procent overdrachtsbelasting. Het kabinet wilde dat tarief in eerste instantie verhogen van 8 procent van de waarde van de woning naar 9 procent.

Ook mensen met een aanmerkelijk belang in een onderneming gaan vanaf een bepaald inkomensniveau meer belasting betalen.

Voor het eerst geeft het kabinet nu al inzicht in plannen die het de komende jaren wil gaan uitvoeren. Normaal komt dat pas in september op Prinsjesdag uit. Dit nieuwe systeem geeft de Tweede Kamer meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de begroting van volgend jaar.

Het kabinet geeft 6,4 miljard euro extra uit om de stijging van de energieprijzen op te vangen. Dat was een van de vele plannen die de afgelopen dagen al lekten. Defensie krijgt 2,2 miljard euro extra zodat in 2024 en 2025 de NAVO-norm wordt gehaald. Dat is in lijn met wat de Tweede Kamer wilde, en is een reactie op de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast wordt zo’n 2,5 miljard euro uitgetrokken om het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent te verhogen. Volgens minister van Sociale Zaken Karien van Gennip is dit “goed nieuws” voor mensen met een krappe portemonnee. Ze betwijfelt echter of de verhoging genoeg is voor iedereen, omdat de inflatie te snel stijgt. Voorlopig groeit de AOW mee met die verhoging, heeft het kabinet besloten.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?