Koopkracht NL-inwoners daalt 4% ondanks energieprijsplafond: CPB


Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de koopkracht van het gemiddelde Nederlandse huishouden dit en volgend jaar in totaal met zo’n 4 procent zal dalen, ondanks het prijsplafond voor energie dat in januari ingaat. Het adviesorgaan van de overheid baseerde haar berekeningen op de huidige energieprijzen. Het CPB voegde eraan toe dat het prijsplafond het koopkrachtverlies enigszins zou verzachten.

Het CPB heeft vier scenario’s voor de koopkrachtimpact in kaart gebracht, kijkend naar lagere, hogere en actuele energieprijzen. Ook is gekeken naar de invloed van hogere energieprijzen als Nederlandse huishoudens dit jaar een strenge winter zouden doorstaan.

De koopkrachtdaling komt vooral door hoge inflatie en minder hoge loonstijgingen, aldus het CPB. Volgens het basisscenario, uitgaande van de huidige energieprijzen, komt de inflatie volgend jaar uit op 3,5 procent. Zonder energieprijsplafond zou dat 6 procent hoger zijn.

Mensen met lagere inkomens lopen het meeste risico. Zij lijken inderdaad het meest te profiteren van het energieplafond, maar deze groep besteedt een groter deel van hun inkomen aan energie. Het CPB verwacht dat zo’n 430.000 huishoudens op termijn in financiële problemen komen en hun voedsel-, huisvestings- of energiekosten niet meer kunnen betalen. Als deze winter streng is, kan dat oplopen tot 500.000 huishoudens.

Lees ook:  Sterkste maandelijkse daling Nederlandse huizenprijzen sinds 2013

Welk scenario ook werkelijkheid wordt, het prijsplafond zorgt ervoor dat fluctuaties in energieprijzen het gemiddelde huishouden minder raken. Als bijvoorbeeld de energieprijs stijgt, verliest het gemiddelde huishouden nog maar 0,2 procent aan koopkracht ten opzichte van het basisscenario, zelfs bij een strenge winter.

Plaats een reactie