Kolen- en ijzerertsschroot van Tata Steel gedumpt in de Noordzee: rapport

Image source - Pexels.com


Op schepen die bij Tata Steel in IJmuiden zijn geladen, blijven grote hoeveelheden kolen- en ijzerertsschroot achter. In theorie moet Tata Steel deze schroot opruimen voordat de schepen de haven verlaten. Maar in de praktijk komen duizenden kilo’s schroot in de Noordzee terecht, meldt het Noordhollands Dagblad op basis van eigen onderzoek en informatie van bronnen bij de staalfabriek, die hun beweringen staven met documenten.

Volgens het Noordhollands Dagblad, in plaats van het schoonmaken van de kolen- en ijzerertsresten die bij het lossen op het dek van de schepen belanden, betaalt Tata Steel de kapiteins en matrozen van de schepen contant om het zelf af te handelen. Ze schoppen het uiteindelijk overboord als ze de haven uit zijn, schreef de krant.

Op dronebeelden en foto’s die de krant tijdens het onderzoek heeft gemaakt, is te zien hoe schepen de haven van Tata Steel verlaten met dikke lagen kolen of gruis op hun dekken. Soms zijn de steenkoollagen wel een meter dik. Een video toont zeelieden die bezems en schoppen gebruiken om de rommel direct na het verlaten van de haven van Tata overboord te krijgen. Bronnen binnen Tata Steel vertellen aan het Noordhollands Dagblad dat zeelieden morsing altijd overboord gooien als ze de haven uit zijn.

“Kolen of ijzererts wordt bijna altijd op het dek van zo’n schip gemorst, omdat het lossen met grote spoed moet gebeuren”, zegt een medewerker van Tata Steel anoniem tegen de krant. “Als zo’n boot te lang ligt aangemeerd, kost het Tata Steel duizenden euro’s per uur. Tata huurt de boot in die periode min of meer van de reder, dus we moeten snel te werk gaan. De dekken kunnen dan vies worden. Soms met een laagje kolenstof, maar soms met een laag van een meter dik. In plaats van zelf op te ruimen wordt er contant geld uit de kluis in de haven gehaald. De zaak wordt afgerekend met de kapitein van het schip. Werkt altijd. De meeste matrozen kom uit arme landen en vind het een mooie bonus. Ik heb met eigen ogen gezien dat scheepsmaten contant betaald werden voor het schoonmaken. Dit staat ook in dagelijkse rapporten en andere documenten.”

Het Noordhollands Dagblad zegt kopieën te hebben van documenten waaruit blijkt dat Tata Steel scheepsbemanningen enkele honderden euro’s contant betaalt om het gemorste op te ruimen. Het bedrag wordt afzonderlijk met elke kapitein onderhandeld en betaald in dollarbiljetten.

Het storten van industriële grondstoffen in zee is verboden op grond van Nederlandse en Europese wetgeving, vergunningen en internationale verdragen. De Nederlandse regelgeving maakt het zelfs illegaal voor een schipper om met een vuil dek weg te varen. In de eigen havenverordening van Tata Steel staat dat het staalbedrijf verantwoordelijk is voor het opruimen van het dek voordat een schip vertrekt, aldus de krant.

Tata Steel zei in een reactie dat het “het in dit speculatieve artikel geschetste beeld van duizenden kilo’s grondstoffen die opzettelijk in zee verdwijnen en de bewering dat schippers hiervoor betaald zouden worden” niet herkent. Het lossen van grondstoffen gebeurt volgens procedures, aldus het bedrijf. Tata Steel contracteert een bedrijf dat in de havens werkt om ervoor te zorgen dat de ruimen van de schepen volledig worden geleegd, waarna medewerkers worden gestuurd om de overblijfselen op te ruimen die in de hoeken van het ruim zijn achtergebleven.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?