Informatiegestuurd werken binnen overheid steeds meer geaccepteerd

Data in cellphone
Image source - Pexels.com

Informatiegestuurd werken, waarbij informatiebronnen worden gecombineerd en geanalyseerd om betere beslissingen te nemen, wint langzaam terrein bij de overheid. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de helft van de overheidsorganisaties experimenteert met informatiegestuurd werken.

Deze manier van werken stelt de overheid in staat trends en patronen op te sporen, waardoor overheden beter geïnformeerde beleidsbeslissingen kunnen nemen, beter toezicht kunnen houden en de dienstverlening aan burgers en bedrijven kunnen verbeteren. Het is ook een betere manier om de geleverde prestaties te evalueren.

Bestuur en inrichting

Volgens Paul Dijcks, Partner bij KPMG en Public Sector Segment Leader, is ook de hoeveelheid gegevens binnen de overheid de laatste jaren exponentieel toegenomen. “Gegevens zijn voor veel bedrijven de nieuwe handelswaar. Daarom investeren ze steeds meer in het analyseren van de steeds groeiende hoeveelheden gegevens en in het ontwikkelen van voorspellende modellen. De verandering die de beschikbaarheid van informatie teweegbrengt heeft belangrijke gevolgen voor het beheer en de organisatie van overheidsorganisaties. Het geeft de regering ook de verantwoordelijkheid om er op een veilige manier mee om te gaan.”

Goede voorbeelden

Uit onderzoek van KPMG naar de mate waarin overheidsorganisaties informatiegestuurd werken, blijkt dat ongeveer 50 procent momenteel met deze manier van werken experimenteert. En 40 procent is zich bewust van de mogelijkheden van deze manier van werken, maar maakt er nog geen gebruik van.
Maar van de organisaties die de weg naar informatiegestuurd werken gevonden hebben, zegt slechts 20 procent dat dit structureel gebeurt. Bijna de helft van de ondervraagde organisaties zegt dat ze (elementen van) informatiegestuurd werken binnen een periode van één tot twee jaar zullen invoeren om hun strategische doelen beter te kunnen realiseren.

Gegevensgestuurde analyse

Dijcks: “Er zijn enkele overheidsorganisaties die zich de mogelijkheden van hoogwaardige gegevensgestuurde analyses realiseren en echt benutten. De resultaten hiervan zijn spectaculair. Zo kan de belasting- en douaneadministratie informatiegestuurd toezicht en slimme gegevensanalyse gebruiken om fouten in belastingaangiften op te sporen. Zo kunnen de belastingdiensten met behulp van uitgebreide informatie de grootste risico’s per belastingplichtige aan het licht brengen. Met diepgaande gegevensanalyse kunnen meer gevallen en afwijkende patronen getoond worden en wordt de bewaking informatie-gestuurd en efficiënter.”

In 2021 nog steeds een flink tekort aan Data Wetenschappers

In veel overheidsorganisaties lijkt echter een gebrek aan gekwalificeerd personeel een hinderpaal te zijn om echt informatiegestuurd werken van de grond te krijgen. Meer dan 60 procent zegt dat ze niet genoeg Data Scientists hebben om informatiegestuurd werken mogelijk te maken. Iets meer dan 10 procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat ze genoeg Data Scientists hebben. Iets minder dan 20 procent zegt dat ze momenteel geen personeel in huis hebben om gegevensanalyses professioneel uit te voeren.

Samenwerkingsverbanden

De beschikbaarheid van voldoende middelen is ook een belangrijk knelpunt, volgens Paul Dijcks. “Slechts 30 procent zegt voldoende budget te hebben om volledig aan data en data-analyse te werken. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven meent dat ze niet genoeg middelen hebben om deze stap te zetten. Om het potentieel van alle informatie te benutten, moeten deze organisaties op zoek gaan naar partnerschappen. Momenteel zien we bijvoorbeeld samenwerking tussen regelgevende overheidsinstanties of kleinere uitvoerende organisaties met grotere uitvoerende organisaties zoals de belasting- en douaneadministratie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid”.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?