Geluidsoverlast onderschat in kosten-batenanalyse luchtvaart: gezondheidsdiensten

Image source - Pexels.com


Geluidsoverlast door vliegverkeer wordt zwaar onderschat in onderzoek naar kosten luchtvaart, zegt zorgkoepel GGD GHOR Nederland in een “dringende oproep” aan minister Mark Harbers van Infrastructuur. Nieuwe landelijke richtlijnen voor dergelijk onderzoek houden alleen rekening met luchtverkeerslawaai als dit over een heel jaar gemiddeld meer dan 50 decibel bedraagt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert overdag 45 decibel en ‘s nachts 40 decibel, meldt Trouw.

Volgens de GGD’s veroorzaakt luchtverkeerslawaai “ook bij de WHO-grenswaarden ernstige overlast en slaapverstoring”. En dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

De richtlijn maatschappelijke kosten-batenanalyse is opgesteld door onderzoeksbureau SEO. Er is ervoor gekozen om alleen geluidsoverlast vanaf 50 decibel als kostenpost mee te rekenen, omdat er geen wetenschappelijk onderbouwde methode is om geluid onder die grens om te rekenen naar geldbedragen. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan, aldus de organisatie.

Maar de GGD’en zijn het daar niet mee eens. Volgens de gezondheidsdiensten heeft Brits onderzoek jaren geleden een methode ontwikkeld om geld te verdienen met geluid, die de Britse overheid al gebruikt. En er is geen reden om deze methode in Nederland niet te gebruiken. Door dat niet te doen, blijft een groot deel van de geluidsoverlast door de luchtvaart economisch onzichtbaar, schreven ze aan Harbers.

Volgens Trouw is dit niet de eerste keer dat de maatschappelijke kosten-batenanalysemethode van SEO wordt bekritiseerd. Andere critici hebben de methode “luchtvaartvriendelijk” genoemd in plaats van “luchtvaartspecifiek”, erop wijzend dat de conclusie “meer vliegen betekent meer welvaart” vooraf is bepaald. Volgens de critici worden de kosten van extra reistijd overdreven, terwijl andere kosten zoals geluidsoverlast worden onderschat.

Als voorbeeld noemde Trouw de luchthaven van Maastricht. De SEO-methode bereikte een reistijdkostenpost die vijf keer hoger was dan eerdere analyse door bureau NEO Observatory.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?