Gasboring in Waddenzee kan worden geblokkeerd door vergunning te weigeren: Denktank

Image source - Pexels.com


Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee weigeren. De denktank Waddenacademie kwam tot deze conclusie na bestudering van de huidige natuurregelgeving op verzoek van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer.

Volgens de vijf experts van de Waddenacademie, van wie vier hoogleraren uit verschillende disciplines, zou een vergunning alleen moeten worden verleend als er geen twijfel bestaat over de nadelige effecten van de gasboringen onder het Natura 2000-gebied. Daar zijn twijfels over en de overheid moet de vergunning weigeren op grond van de EU Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet, aldus de Waddenacademie.

“Volgens de minister zijn er op korte termijn geen nadelige gevolgen voor de natuur te verwachten”, schrijft de Waddenacademie in haar advies. De minister houdt volgens de experts echter te weinig rekening met onzekerheden, ook bij het berekenen van de relatie tussen bodemdaling, sedimentatie en zeespiegelstijging.

Er is veel maatschappelijke weerstand tegen de plannen voor nieuwe gasboringen in de Waddenzee bij Ternaard in Friesland. Sinds de jaren tachtig wordt in het Waddengebied aardgas gewonnen uit kleine velden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), eigendom van Shell en ExxonMobil, pompt gas van onder het wad bij Ameland en Blija.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?