EU-landen gaan akkoord met hogere quota voor vrouwelijke leidinggevenden dan Nederland

Image source - Pexels.com


De lidstaten van de Europese Unie zijn van plan om een ​​quotum in te voeren voor het aantal vrouwen in de topposities van Europese bedrijven. Dit quotum wordt nog hoger dan het Nederlandse. De EU-landen willen over vijf jaar minstens 40 vrouwen en 40 procent mannen in de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Of ieder minimaal 33 procent in de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Volgens het Nederlandse quotum, dat dit jaar van kracht is geworden, moet minimaal een derde van de commissarissen vrouw zijn.

De EU-ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn het maandag eens geworden over een voorstel van de Europese Commissie om het glazen plafond aan de top van het bedrijfsleven te doorbreken. De lidstaten streven nu naar een akkoord met het Europees Parlement, dat altijd al zo ver wilde gaan.

De Commissie stelde de richtlijn eerder in 2012 voor, maar werd jarenlang geblokkeerd door een tegengestelde minderheid, waaronder Duitsland. Volgens minister Karien van Gennip van Sociale Zaken heeft Berlijn nu, net als zijzelf, voor gestemd.

Afgelopen najaar waren slechts drie op de tien directeuren van grote EU-bedrijven vrouw. Niet alle EU-landen hebben regels opgesteld om de gelijkheid op dit punt te vergroten, maar Nederland heeft op 1 januari nationale wetgeving ingevoerd om gendergelijkheid in de top van het bedrijfsleven te bevorderen.

Uit de Female Board Index 2021 blijkt dat de raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland 33 procent vrouwen hebben. “We zien grote stappen in Nederland”, aldus Van Gennip. Ze gaat ‘ervoor’ om de komende vijf jaar betere resultaten te behalen.

Vanaf 2027 moeten volgens de Europese richtlijn minimaal twee op de vijf commissarissen vrouw zijn bij grote bedrijven. De richtlijn stelt ook dat een bedrijf met voornamelijk vrouwen aan de top 40 procent mannen moet hebben. Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om de 33 procent-regel in te voeren, waarbij een derde van alle leidinggevenden, inclusief de raad van bestuur, vrouw moet zijn. Niet-conforme bedrijven moeten bij elke nieuwe benoeming “duidelijke, ondubbelzinnige en neutrale criteria” hanteren.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?