Etnisch diverse Nederlanders vaak financieel kwetsbaarder

Image source - Pexels.com


Ethisch diverse Nederlanders, vooral met niet-westerse roots, zijn gemiddeld financieel kwetsbaarder dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een rapport. Volgens de toezichthouder komt dit door bijvoorbeeld een lager opleidingsniveau en een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor is er een grotere kans op schuldproblemen en betalingsachterstanden.

De AFM stelt dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking ethisch divers is en dat dit aandeel naar verwachting zal toenemen tot 36 procent in 2050. De toezichthouder spreekt dan ook van een essentiële demografische verandering en wil bijdragen aan bewustwording en de maatschappelijke dialoog rondom dit probleem met de enquête.

Een ander kritisch punt voor specifiek eerste generatie Nederlandse immigranten is de vaak gebrekkige oudedagsvoorziening als gevolg van een AOW-tekort. Een groot deel van de eerste generatie immigranten is op latere leeftijd naar Nederland gekomen en ontvangt daardoor geen volledig AOW. Bovendien lijken ze beperkt gebruik te maken van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), die hun inkomen aanvult tot het sociaal minimum. De AFM stelt dat ongeveer 40 procent van de ethisch diverse gepensioneerden in Nederland met een niet-westerse achtergrond onder de armoedegrens leeft.

Daarnaast gebruiken ethisch diverse Nederlanders met een niet-westerse achtergrond bankrekeningen en beleggen ze minder vaak. De taalbarrière is vaak een belangrijk obstakel voor toegang tot financiële diensten. Ook wordt het Nederlandse financiële stelsel vaak als complex ervaren omdat eenvoudige informatie over financiële producten ontbreekt of moeilijk te vinden is, aldus de AFM.

Daarom vindt de toezichthouder dat er meer aandacht moet komen voor de financiële kwetsbaarheid van Nederlanders, met name van niet-westerse achtergronden. Tijdens het integratieproces kan meer nadruk worden gelegd op financiële zelfredzaamheid. Ook stelt de AFM dat beleidsmakers en toezichthouders meer rekening moeten houden met eventuele nadelige effecten van wet- en regelgeving voor deze groep en dat financiële instellingen moeten nadenken over het verkleinen van de taalbarrière.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?