Emissies stijgen met 26% in een wereld zonder armoede, zegt Amsterdams onderzoek


De uitstoot van broeikasgassen zou met 26 procent toenemen als iedereen in de wereld aan de armoede zou ontsnappen en er geen veranderingen zouden worden aangebracht in de manier waarop rijkere groepen hulpbronnen verbruiken. Ook het water- en landgebruik en de vervuiling door nutriënten zouden met 2 tot 5 procent toenemen, schreven onderzoekers donderdag in het peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift Nature Sustainability.

Het onderzoek werd geleid door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die gegevens uit 2018 onderzochten. Voor dat jaar werd berekend hoeveel extra belasting de mensheid op de planeet zou leggen als iedereen “eerlijke toegang” zou hebben tot “de minimumvereisten voor een menswaardig bestaan.” Middelen, materialen en voorraden moeten beter worden verdeeld, zodat iedereen aan de armoede kan ontsnappen, aldus de onderzoekers.

Hoofdauteur Crelis Rammelt merkte vooral op dat de toename van broeikasgassen “enorm” zou zijn. Hij voegde eraan toe: “Tegelijkertijd ontdekten we dat de extra druk gelijk is aan de last op de aarde veroorzaakt door de rijkste 1 tot 4 procent van de mensen in 2018.” De rijken moeten zich aanzienlijk aanpassen om sociale en ecologische doelen te bereiken, zei hij.

Lees ook:  Bijna 7 procent van de kinderen in Nederland leeft met risico op armoede

Volgens de onderzoekers zijn “grote herverdelingen en fundamentele verschuivingen in de samenleving nodig.”

De Verenigde Naties streven ernaar om tegen 2030 een einde te maken aan extreme armoede. In de beschrijving van de Sustainable Development Goals definieerde de VN extreme armoede als mensen die nu moeten rondkomen van minder dan $ 1,25 per dag. In het algemeen moet de armoede tegen 2030 met minstens de helft zijn verminderd.

Plaats een reactie