Eerste Kamer verwerpt aanvankelijke plannen voor Facebook-datacenter in Zeewolde

Image source - Pexels.com


De Eerste Kamer riep de regering op om geen grond te verkopen aan Facebook’s moederbedrijf Meta voor een groot datacenter in Zeewolde. De gemeenteraad van Zeewolde keurde vorige week de komst van het datacenter goed. Maar aangezien een deel van de grond eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, is de deal pas rond als de overheid ermee instemt om de grond te verkopen, meldt de NOS.

Dierenpartij PvdD heeft het voorstel ingediend om deze verkoop te blokkeren. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft al een aantal randvoorwaarden voordat grond wordt verkocht. In het nieuwe regeerakkoord staat dat het aantredende kabinet voornemens is deze randvoorwaarden aan te scherpen en te streven naar landelijke sturing en criteria als het gaat om de toewijzing van gronden voor onder meer datacenters.

Datacenters maken volgens het regeerakkoord “een onevenredig beroep op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde”.

De PvdD stelt voor om de verkoop in Zeewolde op te schorten “totdat er een nieuwe kabinetsvisie ruimtelijke ordening en datacenters klaar is”. Een meerderheid in de Eerste Kamer, de Nederlandse Eerste Kamer, steunde het voorstel.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken zei de motie van de Eerste Kamer te zullen bestuderen.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?