Door krapte op de arbeidsmarkt zijn plannen Rutte IV moeilijk uitvoerbaar: Planbureau

Image source - Pexels.com


Het nieuwe kabinet wil de komende jaren miljarden uitgeven om Nederland vooruit te helpen, maar het is de vraag of ze dat binnen de kabinetsperiode gaan redden. Na het doorrekenen van de plannen in het regeerakkoord wees het Centraal Planbureau (CPB) op de grote krapte op de arbeidsmarkt. Je kunt veel extra overheidsuitgaven plannen, maar het zal moeilijk zijn om voldoende geschikt personeel te vinden om alles uit te voeren.

Het CPB, een essentiële adviseur van het kabinet, gaat ervan uit dat niet alle geplande middelen binnen de kabinetsperiode kunnen worden besteed. Dit geldt met name voor plannen op het gebied van defensie en huisvesting. Hier spelen zaken als het vinden en opleiden van geschikt personeel, leveringsproblemen en de doorlooptijd van aanbestedings- en vergunningsprocedures een grote rol.

Ook waarschuwt het CPB dat de grote omvang van de verpakking nadelige bijwerkingen kan hebben. Volgens de accountants bestaat het risico dat extra overheidsuitgaven de lonen en prijzen zullen stimuleren in plaats van de economische activiteit. En dat terwijl de inflatie al hoog is. Ook zouden de financiële lasten voor toekomstige generaties sterk toenemen doordat bijvoorbeeld de staatsschuld oploopt.

Door de gemaakte plannen zal de economie over de hele linie harder groeien dan anders het geval zou zijn geweest. Ook wordt verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid en het onderwijs zal toenemen en de werkloosheid zal dalen. Op langere termijn zou het regeerakkoord leiden tot een lichte daling van de structurele werkgelegenheid, maar ook tot een wat evenwichtigere inkomensverdeling. Het nieuwe beleid zou er ook voor zorgen dat de lichte koopkrachtdaling van huishoudens enigszins wordt gecompenseerd.

Anders dan in het verleden hebben de coalitiepartijen hun plannen niet vooraf door het CPB laten berekenen, mede omdat nog niet alle maatregelen tot in detail zijn uitgewerkt. Het idee is dat dit meer ruimte geeft aan ministers en parlement om hun stempel op het beleid te drukken. Maar daar was de Tweede Kamer niet tevreden over en vroeg formateur Mark Rutte om voorafgaand aan het debat over de regeringsverklaring een berekening te laten maken. Dat staat volgende week dinsdag en woensdag op de agenda.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?