De Nederlandse begroting 2022 in een notendop


Het kabinet heeft dinsdag haar visie op de begroting 2022 voor Nederland gepresenteerd. De uitreiking vond plaats op Prinsjesdag, die jaarlijks op de derde dinsdag van september valt. Hoogtepunt van de dag was een toespraak van koning Willem-Alexander, die dit jaar niet alleen vanuit zijn perspectief sprak over de staat van het land, maar ook kritiek uitte op zijn eigen kabinet vanwege hun rol in verschillende spraakmakende schandalen en kwesties in de land.

Dat werd gevolgd door kabinetsministers die hun plannen voor volgend jaar vrijgaven, waarover in het parlement fel zal worden gedebatteerd. Zoals traditie in de aanloop naar de dag lekte er al een aantal plannen naar de pers voordat de begroting officieel werd gepresenteerd. Bronnen vertelden verschillende Nederlandse media dat 1 miljard euro zal worden geduwd om meer betaalbare woningen te bouwen, ongeveer 7 miljard euro zal gaan naar het verminderen van de CO2-uitstoot, in totaal 860 miljoen euro per jaar zal gaan naar misdaadbestrijding, 300 miljoen euro zal worden geduwd gaan digitaliseren, en Defensie krijgt 100 miljoen euro extra.

Voor het tweede jaar op rij zag Prinsjesdag er door de coronapandemie heel anders uit dan normaal. In plaats van duizenden mensen in de straten van Den Haag te verzamelen om de koning Willem-Alexander en koningin Maxima in een koets voorbij te zien paraderen, en parlementariërs, senatoren en ministers te zien pronken met hun outfits, vooral hun hoeden, werd mensen nadrukkelijk verteld dat ze dat niet moesten doen. kom dinsdag naar Den Haag. De Royals werden met de auto naar de toespraak van de koning in de Grote Kerk gereden en er werden schermen rond het gebouw geplaatst om eventuele drukte te ontmoedigen en mogelijke uitbraken van het coronavirus te riskeren.

Lees ook:  Studentengroepen, milieuactivisten willen verbod op enkelvoudige beglazing

De belangrijkste begrotingsbesluiten voor 2022, alfabetisch per ministerie:

Verdediging

 • Het budget van het ministerie gaat vanaf 2022 permanent omhoog met 95 miljoen euro.
 • Een eenmalige budgetverhoging van 60 miljoen euro gaat naar de aankoop van munitie.
 • Een eenmalige budgetverhoging van 30 miljoen euro gaat naar veteranenzorg.
 • Een structurele verhoging van 20 miljoen euro per jaar gaat naar ondersteuning van veteranen.
 • De militaire inlichtingendienst MIVD ziet hun jaarlijkse budget met 15 miljoen euro extra stijgen.

Economische Zaken

 • Er wordt ongeveer 6,8 miljard euro geïnvesteerd in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Bijna de helft hiervan is bestemd voor subsidies voor investeringen in groene energie, duurzaamheid en technologieën die de CO2-uitstoot kunnen verminderen.
 • Een impuls van 1,3 miljard euro gaat naar energie-infrastructuur.
 • Bedrijven die deelnemen aan Europese projecten op het gebied van microchiptechnologie en cloudinfrastructuur krijgen toegang tot 300 miljoen euro aan subsidies.

Opleiding

 • Eerder werd al aangekondigd dat de grote investering van 8,5 miljard euro om achterstanden veroorzaakt door het coronavirus de komende twee jaar weg te werken.
 • Lerarenbeurzenprogramma’s worden uitgebreid met nog eens 60 miljoen euro.

Financiën

 • Zo’n 226 miljoen euro belastingvermindering voor mensen met een laag inkomen, gezinnen en gezinnen met één kostwinner.
Lees ook:  KLM betaalt schadeclaims passagiers binnen een week

Buitenlandse Zaken: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 • Het budget stijgt volgend jaar met 6,6 procent tot bijna 3,3 miljard euro.
 • Zo’n 595 miljoen euro is bestemd voor ontwikkelingslanden om aanpassingen in verband met klimaatverandering door te voeren.
 • 69,5 miljoen is bedoeld om het onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren, bijna 10 miljoen meer dan dit jaar.

Gezondheid, Welzijn en Sport

 • De zorgkosten in Nederland bedragen in 2022 100 miljard euro.
 • Volgend jaar wordt 2,1 miljard euro gereserveerd voor de bestrijding van het coronavirus, inclusief vaccins, testen en bron- en contactonderzoek.
 • Om beter voorbereid te zijn op aankomende pandemieën komt volgend jaar 22 miljoen euro beschikbaar.
 • Jaarlijks wordt zo’n 5 miljoen euro uitgetrokken voor het opbouwen van een nationale zorgreserve voor crisissituaties.
 • Volgend jaar wordt 63,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om werkgevers te stimuleren meer medische stages en stages aan te bieden.
 • Het kabinet rekent op een premieverhoging voor de basisverzekering van 2,75 euro per maand. Dit brengt de maandelijkse totaalprijs op ongeveer 121,25 euro. De verhoging wordt gecompenseerd voor mensen met een lager inkomen die een verhoging van de zorgtoeslag van 3 euro per maand zien. Het minimum eigen risico blijft 385 euro.
 • De zelfmoordpreventielijn 113 wordt ondersteund met een toewijzing van 5,5 miljoen euro.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Er gaat 1,3 miljard euro extra naar de gemeenten waarmee ze in 2022 de achterstand in de jeugdzorg kunnen aanvullen. Dat komt bovenop de 300 miljoen euro die al is uitgetrokken.
 • Voor de verduurzaming van sociale huurwoningen en voor betere isolatie van koop- en huurwoningen wordt de komende drie jaar 1,3 miljard euro uitgetrokken. Het geld maakt deel uit van de 6,8 miljard euro die het kabinet uittrekt voor de klimaataanpak.
 • Er wordt 1 miljard euro extra uitgegeven om sneller meer woningen te bouwen.
 • Doordat de overheidsuitgaven toenemen, krijgen gemeenten in totaal bijna 1,5 miljard euro.
 • Provincies krijgen in totaal 127 miljoen euro.
 • De binnenlandse inlichtingendienst van de AIVD kan 15 miljoen euro extra investeren in technologische innovatie en gaat rechts-extremisme nader onderzoeken.
Lees ook:  Werkloosheidsuitkeringen met een derde omlaag door toenemende krapte op de arbeidsmarkt

Veiligheid en Justitie

 • Jaarlijks wordt 434 miljoen euro extra besteed aan de aanpak van zware georganiseerde misdaad en het weerbaarder maken van de samenleving en economie. Alleen al in 2022 zal dit nog worden versterkt met 90 miljoen euro.
 • Advocaten zoals openbare verdedigers krijgen een hogere vergoeding voor hun werk. Hiervoor komt zo’n 154 miljoen euro beschikbaar.
 • Vanaf volgend jaar komt er structureel 154 miljoen euro bij voor de verbetering en uitbreiding van gevangenissen en andere justitiële instellingen.

Sociale Zaken

 • De meeste huishoudens zullen volgens de koopkrachtprognoses nauwelijks verbeteren. Het besteedbaar inkomen zal voor de meeste groepen ongeveer gelijk blijven, ondanks de verwachte economische groei volgend jaar.
 • Eenverdieners zullen ondanks ruim 225 miljoen euro aan belastingverlagingen hun koopkracht zien afnemen.

Plaats een reactie