De laagste hypotheekrente in een hypotheek ontvangen? Check dan deze hypotheekvoorwaarden

Home ownership and insurance concept
Image source - Pexels.com

De laagste hypotheekrente is positief voor je maandelijkse betalingen. Maar het is niet alleen de hypotheekrente die telt. Let bij het vergelijken van hypotheken op deze voorwaarden.

Hypotheekvoorwaarden worden vaak verwaarloosd bij het vergelijken van hypotheken. De aandacht gaat vaak in de eerste plaats uit naar de laagste hypotheekrente. Het is logisch om de rentevoeten naast elkaar te leggen en de maandelijkse kosten te bepalen. De hypotheekvoorwaarden kunnen echter net zo belangrijk zijn. Dit zijn de negen belangrijkste.

1. afbetalen zonder boete

De meeste leners staan je toe af te lossen zonder boete. Het percentage dat je zonder boete kunt terugbetalen ligt vaak tussen 10 en 20 procent. Kijk of je ook boetevrij kunt aflossen op:

Verkoop van het huis

  • Overlijden van een van de eigenaars
  • Einde van de vastrentende periode
  • Verlies van je huis door brand of een andere ramp

2. verhuizen met hypotheek

Met de verhuisregeling kun je je hypotheek overdragen als je een ander huis koopt. Dit is vooral interessant als je nu een lagere hypotheekrente hebt dan toen je verhuisde. Je profiteert langer van de lage rente. Veel leners bieden deze optie onder voorwaarden aan.

3. meer hypotheekregistratie

Verwacht je in de toekomst te verbouwen en wil je daarvoor een hogere hypotheek? Bij verschillende geldschieters kun je bij de notaris een hoger hypotheekbedrag laten registreren dan je in het begin nodig hebt. Als je de extra financiële ruimte later gebruikt, hoef je niet opnieuw naar de notaris.

4. het annuleren of verlengen van de hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is niet zo vrijblijvend als het lijkt. Wil je na ondertekening nog annuleren? De bank brengt hiervoor vaak kosten in rekening. De precieze kosten verschillen naargelang de bank. Bovendien heeft een hypotheekaanbod een beperkte geldigheidsduur, meestal twee tot drie maanden. Er kan meer tijd verstrijken tussen de aanvraag en het begin van de hypotheek (overgangsdatum). Ga na of je het aanbod kunt verlengen en wat de voorwaarden zijn.

5. rentemogelijkheden voor je hypotheek

Tussen het ondertekenen van de aanbieding en de vervaldatum kan de rente zowel stijgen als dalen. Je hebt vaak drie mogelijkheden:

Aanbiedingsprijs. De in het aanbod vermelde rente verandert niet.
Dagelijks belang. Als de rentevoet op de dag van expiratie lager is, kun je voor deze lagere rentevoet kiezen.
Valtempo. Bij de overdracht wordt de laagste rentevoet tussen het moment van ondertekening en de overdracht van de hypotheek aangerekend. Er is vaak een toeslag voor deze optie.

6. lagere risicoklasse voor een korting op de hypotheekrente.

Hoe meer je aflost op je hypotheek, hoe kleiner het risico voor de geldschieter. Vooral als de huizenprijzen stijgen. In sommige gevallen verlaagt dit de rentevoet tijdens de rentevaste periode. Dit gebeurt niet altijd automatisch, soms moet je er zelf om vragen.

7. het overbruggingskrediet verschilt naargelang de geldschieter

Met een overbruggingskrediet kun je een deel van het verwachte eigen vermogen (van je onverkochte huis) gebruiken om een ander huis te kopen. De leninggever schiet een deel van het eigen vermogen voor. Het bedrag van het voorschot varieert naargelang de bank.

8. verplichte overlijdensrisicoverzekering bij het afsluiten van een hypotheek.

Hoewel de aankoop van een overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht is voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wordt ze door sommige geldverstrekkers wel vereist bij het afsluiten van een hypotheek.

9. taxatie volgens WOZ-waardebepaling of modelmatige waardebepaling.

Als je een hypotheek afsluit die relatief laag is in verhouding tot de waarde van je huis, zullen verschillende geldverstrekkers een WOZ waardeverklaring of een modelmatige taxatie aanvaarden. Dit is aanzienlijk goedkoper dan een “normale” taxatie.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?