Ambtenaren Almere in staking voor 12% loonsverhoging; Rotterdam, Tilburg & Amsterdam volgen