Aanklagers starten strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel, Harsco Metals wegens vervuiling


Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart om vast te stellen of Tata Steel IJmuiden BV en Harsco Metals Holland BV opzettelijk en onrechtmatig gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater hebben geloosd. Dat zou een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid, beweerden de officieren van justitie.

“Het onderzoeken van de rol van leidinggevenden binnen deze bedrijven zal onderdeel uitmaken van het strafrechtelijk onderzoek”, stelt het OM. Beide bedrijven zijn gevestigd in Velsen en werken nauw samen. Tata Steel exploiteert staalfabrieken en Harsco Metals is een verwerker van restproducten, aldus de aanklagers.

De beslissing van het OM kwam er na bestudering van de klacht van advocaat Bénédicte Ficq. De advocaat vertegenwoordigt meer dan 800 personen en meerdere rechtspersonen in de klacht tegen de twee bedrijven.

Vorige maand stond in een rapport van het RIVM dat de door Tata Steel aangeleverde gegevens over de uitstoot van schadelijke stoffen mogelijk niet volledig waren en dat er hoge concentraties metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn gemeten in gebieden die niet strookten met de gegevens van Tata Staal. De metingen van bepaalde PAK’s waren ongeveer duizend keer hoger dan op basis van de gegevens van het bedrijf had moeten zijn, terwijl de concentraties van koper, vanadium, lood en chroom allemaal veel hoger waren dan verwacht.

Lees ook:  Vroegtijdige sluiting is hetzelfde als lockdown, zeggen bioscopen en theaters

Het openbaar ministerie zei niet hoe lang het onderzoek zou duren, maar zei niet verder te zullen reageren totdat het onderzoek is afgerond. Ze zullen dan aankondigen of ze strafzaken zullen aanspannen tegen Tata Steel, Harsco Metals of een van hun managers of leidinggevenden.

Tata Steel zei mee te werken aan het onderzoek van het OM.

De twee bedrijven worden “vaak gecontroleerd” om er zeker van te zijn dat ze zich aan de regelgeving houden, en niet-naleving kan leiden tot strafrechtelijk onderzoek en sancties, aldus het OM. Een magistraat behandelt donderdag twee zaken tegen Harsco Metals. Tata Steel zal zich later dit jaar over vier overtredingen moeten verdedigen.

“Een van deze overtredingen betreft de zogenaamde ‘zwarte sneeuw’ die waarschijnlijk werd veroorzaakt door stof dat in februari 2021 uit steenkool werd gestrooid”, voegde de officier van justitie toe.

Plaats een reactie