Zelfs historische gemalen in gebruik genomen vanwege hevige regenval


Wetterskip Fryslân gaat het historische gemaal Ir. DF Woudagemaal in Lemmer om zaterdag water af te voeren uit meren, kanalen en vaarwegen in de provincie. Er is extra pompcapaciteit nodig om de grote hoeveelheid regenwater weg te pompen en overstromingen te voorkomen, aldus het waterschap. Station Woudagemaal blijft naar verwachting op zondag, maandag en dinsdag in gebruik en is vanaf zondag open voor publiek.

Het Woudagemaal uit 1920 is het grootste stoomgemaal ooit gebouwd. Het gemaal staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, omdat het het laatste nog werkende stoomgemaal ter wereld is. Wetterskip Fryslân bedient het gemaal meerdere keren per jaar en zet het ook in als de normale poldergemalen en sluizen de hoeveelheid regenwater niet aankunnen. Samen met gemaal Hoogland voert het Woudagemaal per 24 uur zo’n 14 miljoen kubieke meter water af.

Waterschap Rivierenland verwacht dat de Linge in de loop van zaterdag buiten haar oevers treedt ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. De rivier de Linge haalt water uit het Merwedekanaal.

Lees ook:  Onderzoek naar rellen, aangiften politiegeweld tijdens oud en nieuw in Zuid-Hollandse gemeente

Verder werden inwoners van Geldermalsen, Leerdam en Vijfheerenlanden gewaarschuwd voor overstromingen. Ook in de gemeenten zijn waarschuwingsborden geplaatst. Ook hebben molenaars aangeboden om te helpen het overtollige water weg te halen, aldus het waterschap. Ze waarschuwden dat dit alleen in overleg met het waterschap moet gebeuren, anders komt er elders weer wateroverlast.

Veel waterschappen hebben extra gemalen ingezet en extra pompen geplaatst vanwege de hoeveelheid regen die al is gevallen en nog wordt verwacht.

Verder heeft waterschap Vechtstromen zandzakken geplaatst bij de stuw Hancate bij Hellendoorn in Overijssel om overstromingen van de rivier de Regge te voorkomen.

Daarnaast werd de kleine zeesluis van Rijkswaterstaat in Delfzijl in gebruik genomen om meer water uit Drenthe en Groningen af ​​te voeren naar de Waddenzee.

Plaats een reactie