Waterschappen pleiten voor koppeling waterkwaliteitsdoelen aan stikstofplan

Image source - Pexels.com


De Unie van Waterschappen stelt het kabinet voor om de stikstofproblematiek maandag te koppelen aan waterkwaliteitsdoelen. Ook andere provincies pleiten ervoor om alle problemen in één keer aan te pakken: waterkwaliteit, droogte, klimaatverandering en stikstofuitstoot.

Volgens de Unie zou het een “gemiste kans” zijn om niet meteen op al deze gebieden te focussen. Andere gesprekspartners bevestigen dit. “Anders zitten we over een jaar weer met Remkes aan tafel.” Naast de provincies en de Unie van Waterschappen zijn maandag ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) aanwezig.

Het IPO zegt dat het eerder gepubliceerde stikstofplan het uitgangspunt blijft voor de aanpak van de stikstofcrisis. Het geeft ook aan dat er duidelijkere richtlijnen nodig zijn voor het terugdringen van stikstofemissies. Ze zijn nu verkrijgbaar met de eerste plannen van stikstofminister Christianne van der Wal.

“Verder heeft de minister meerdere keren herhaald dat haar plannen niet in steen gebeiteld zijn”, aldus een IPO-woordvoerder. “We kijken dus naar reductie per gebied en niet naar de vierkante kilometer.”

Enkele provincies sturen maandag hun gedeputeerde op het gebied van landbouw naar het kabinet en Remkes, waaronder Noord-Brabant en Gelderland, de provincies met de meeste boerderijen. “Het kan zijn dat sommige provincies liever vasthouden aan 2035 dan aan een vermindering van de stikstofuitstoot in 2030. Die komen dan zelf op de proppen”, aldus de IPO-woordvoerder.

Een provincie die in 2035 vast wil houden aan het halen van de doelstelling is Overijssel, zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. “We willen ons houden aan de wet zoals die nu is. We zijn al zeker 10 jaar bezig met natuurherstel. Er zijn op dat vlak mooie stappen gezet, maar we hebben echt die extra tijd nodig om iedereen aan boord te krijgen en te tekenen. een toekomstbestendig plan op te stellen.”

Overijssel heeft een groot agrarisch gebied. “Naast natuurdoelen zijn ook een duurzame toekomst voor deze agrarische sector en de leefbaarheid op ons platteland erg belangrijk.” De gedeputeerde hoort veel onduidelijkheden bij de boeren met wie hij spreekt. “We gaan met iedereen om de tafel zitten en willen dat ze allemaal achter het beleid staan.”

De provincie Gelderland heeft laten weten het niet eens te zijn met de reductiepercentages per gebied die Van der Wal heeft genoemd, maar er is ruimte voor bijsturing. Een woordvoerder van Gelderland benadrukt dat de provincie de beoogde stikstofreductie van 7,5 kiloton wil realiseren. Alle sectoren moeten hieraan bijdragen, niet alleen de landbouw, zei ze.

Overijssel vindt ook dat de samenleving als geheel moet bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem. De provincie Noord-Brabant zegt het standpunt van de commissaris niet voor de vergadering van maandag toe te kunnen lichten.

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?