Verbod op hulp bij zelfdoding niet in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelt rechtbank