Raad van State verzet zich tegen kabinet in laatste klap gezinsherenigingspauze


De Raad van State was de laatste rechter die zich uitsprak tegen de plannen van het kabinet om gezinshereniging voor vluchtelingen stop te zetten. Vooruitlopend op het hoger beroep dat in januari in de rechtbank zal worden bepleit, heeft het kabinet de Raad van State verzocht om een ​​voorlopige voorziening tegen enkele recente rechterlijke uitspraken. Die weerhielden het kabinet er in specifieke gevallen van om de termijn voor de afgifte van visa aan gezinsleden van erkende vluchtelingen die naar Nederland willen reizen, te verlengen. De Raad van State wees donderdag het verzoek van het kabinet af.

“In beide zaken vond de voorzieningenrechter het belang van de gezinsleden die in het kader van gezinshereniging zullen afreizen zwaarder wegen dan het belang” van de staatssecretaris die de rechterlijke uitspraken niet wil uitvoeren, aldus de Raad van State donderdag. Door de uitspraken van de voorzieningenrechter kunnen de gezinsleden van twee Turkse statushouders per direct toestemming krijgen om Nederland binnen te komen voor gezinshereniging.

Lees ook:  Rutte en Nederlandse bisschoppen reageren op overleden emeritus paus Benedictus XVI

De afgelopen weken hebben meerdere rechtbanken de reisbeperking van het kabinet opgeheven, onder meer omdat deze in strijd is met veel nationale afspraken en internationale verdragen. Staatssecretaris Eric van der Burg voor asielbeleid ging in beroep tegen die uitspraken en verzocht de Raad van State om een ​​voorlopige voorziening die de uitvoering van de uitspraken van de rechtbanken van Amsterdam en Middelburg stopzet. Dit zou de beslissingen van de lagere rechtbanken hebben opgeschort totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan.

De verzoeken van de staatssecretaris werden echter afgewezen op basis van een belangenafweging, aldus de Raad van State. Van der Burg laat in een reactie weten: “We hebben kennis genomen van de uitspraak en de IND zal hier gevolg aan geven.” De IND is het Nederlandse immigratiebureau.

Meerdere rechtbanken hebben allen geoordeeld dat de reisbeperking van de overheid in verband met gezinshereniging onwettig is en dat de gezinsleden van de vluchtelingenstatushouders die hiervoor naar de rechter waren gestapt, naar Nederland moeten mogen komen.

Lees ook:  Meerdere gewonden bij ongeval met vier auto's nadat vrachtwagen over de kop ging op de A6

Eind augustus besloot het kabinet een reisbeperking op te leggen in verband met gezinshereniging. Dit gold voor gezinsleden van erkende vluchtelingen. Een visum kan na goedkeuring uiterlijk vijftien maanden na indiening van de aanvraag tot gezinshereniging worden afgegeven.

Als de statushouder een woning krijgt voor zijn of haar naar Nederland reizende familieleden, kan het visum eerder worden afgegeven. De maatregel geldt tot en met 2023 en is volgens het kabinet nodig om de druk op de overbelaste asielopvang te verlichten.

In januari behandelt de Raad van State het hoger beroep van het kabinet. Enkele weken later wordt een definitief besluit verwacht, waarna geen beroep meer mogelijk is.

Plaats een reactie