Plannen om Amsterdam Sloterdijk te transformeren tot moderne en groene stationsbuurt


Bijna vier jaar na de aankondiging in 2019 dat station Amsterdam Sloterdijk gerenoveerd gaat worden, zijn er nu meer plannen om het gebied rond het station in het uiterste westen van de hoofdstad te ontwikkelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam maken donderdag bekend dat zij het stationsgebied gaan ontwikkelen tot een “modern, groen en bruisend gebied” waar mensen kunnen “wonen, werken en verblijven”.

De nieuwe plannen sluiten aan bij de oude, die er al op gericht waren het gebied om te vormen tot een woon- en werkgebied, zeiden ze. De nieuwe plannen pleiten voor “intensieve ontwikkeling door de bouw van woningen samen met banen en andere functies rond en boven het spoor”. Hiermee wordt tevens beoogd “leefbaarheid en sociale zekerheid” in het gebied te creëren.

De komende twee tot drie jaar worden de mogelijkheden en de wenselijkheid van het plan onderzocht voordat concrete stappen worden gezet. Bij dit haalbaarheidsonderzoek worden ook andere partijen betrokken, zoals NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Lees ook:  Kamerlid steunt plannen om instroom internationale studenten te beperken

Partijen verwachten dat verdere ontwikkeling van het station mede nodig is vanwege de komst van Haven-Stad naar het noorden, een nieuwe wijk in ontwikkeling waar tienduizenden woningen worden gebouwd. Hierdoor groeit ook de rol van station Sloterdijk als belangrijk openbaar vervoersknooppunt.

Plaats een reactie