Nieuwe Nederlandse wet mag geen gedwongen anticonceptie bevatten: advocaat-generaal

Image source - Pexels.com


Anticonceptie kan op grond van de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz) niet verplicht worden gesteld als vorm van verplichte zorg. Daarvoor zou andere, meer specifieke wetgeving nodig zijn, concludeerde advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad Myriam Lückers. De conclusies van de advocaat-generaal worden doorgaans overgenomen door de Hoge Raad.

De wet is in 2020 in werking getreden en regelt de verplichte zorgverlening aan mensen met een psychische aandoening die henzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen, wat een rechter beslist. Sinds de wet van kracht is, hebben rechters anders geoordeeld in zaken over gedwongen anticonceptie.

In de eerste zaak die nu voor de Hoge Raad ligt, werd een vrouw anticonceptie opgelegd. Ze moest een langwerkend anticonceptiestaafje of andere langdurige anticonceptie accepteren en ging in beroep.

Volgens de Advocaat-Generaal biedt de wet geen ruimte om iemand op deze manier tot anticonceptie te dwingen en daarmee gevaren voor een mogelijk kind af te wenden. “Alleen als een zwangerschap de betrokkene ernstig zou schaden, zou er ruimte kunnen zijn om gedwongen anticonceptie toe te staan.”

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft altijd geoordeeld dat gedwongen sterilisatie in strijd is met het recht op lichamelijke integriteit en het recht om een ​​gezin te stichten, aldus de advocaat-generaal, maar heeft zich nooit uitgesproken over een tijdelijke beperking.

Volgens de advocaat-generaal kan het gebruik van de Wvggz voor gedwongen anticonceptie ook leiden tot rechtsongelijkheid, omdat andere mensen voor wie een dergelijke maatregel passend lijkt, niet onder de wet vallen. “Bijvoorbeeld ouders die niet in staat worden geacht een kind op te voeden vanwege een drugs- of alcoholverslaving of ouders die in het verleden al hebben aangetoond ongeschikt of niet in staat om voor kinderen te zorgen en op te voeden, zoals bij ernstige verwaarlozing of kindermishandeling ‘, aldus Luckers.

Ze wees ook op artikelen die stellen dat “focus op vrouwen als wettelijke onderwerpen van verplichte anticonceptie als verplichte zorgmaatregel rechtsongelijkheid creëert, nu ook vormen van anticonceptie voor mannen kunnen worden gebruikt.”

Gerelateerde artikelen

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in?

PSV verliest in Enschede van FC Twente

PSV Eindhoven zette vanavond een deuk in hun titelhoop door in Enschede te verliezen van FC Twente. Ajax heeft nu een voorsprong van drie punten

Het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?