Nieuwe inburgeringswet laat op zich wachten zorgen


De nieuwe inburgeringswet die ruim een ​​jaar geleden in werking is getreden, stuit op een aantal uitvoeringsproblemen. Gemeenten zien ‘zeker’ knelpunten in de wet en cijfers van het ministerie van Sociale Zaken ‘lijken erop te wijzen dat inburgeraars later dan gehoopt beginnen met inburgeren’. In het eerste kwartaal van 2023 moet er een uitgebreidere analyse zijn van hoe snel nieuwkomers inburgeren.

Op 1 januari 2022 is na een ingewikkeld wetgevingstraject de nieuwe inburgeringswet in werking getreden. Er waren grote zorgen over het nieuwe stelsel, dat meer belang hecht aan gemeenten en moet zorgen voor een snelle inburgering van nieuwkomers. Het is de bedoeling dat gemeenten inburgeringsplichtigen begeleiden bij hun inburgering. Daarom wordt voor elke nieuwkomer een persoonlijk plan (Plan Inburgering en Participatie) opgesteld, waarmee kan worden begonnen met inburgeren. Het plan moet binnen tien weken klaar zijn, “wat in de praktijk echter niet altijd haalbaar blijkt”, aldus het ministerie.

Dat komt volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder meer doordat statushouders (vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen) soms nog in een asielzoekerscentrum of tijdelijke opvang worden geplaatst voordat ze in een gemeente worden geplaatst. “Op grote afstand van de gemeenschap is het een uitdaging” om voorbereidingen te treffen voor integratie.

Lees ook:  Nederland stopt met het aanbieden van Covid-vaccins aan de meeste kinderen onder de 12 jaar

Als de instroom van asielzoekers uit asielzoekerscentra op gang komt en zij snel integreren in de samenleving, kan het tekort aan taaldocenten een ‘kettingreactie’ in gang zetten, vrezen gemeenten. Er is al een ‘groot tekort’. Kwaliteitswaarborgen voor docenten Nederlands als tweede taal zijn onlangs versoepeld, maar het is nog niet duidelijk hoeveel verlichting dat zal brengen.

Ook wees de VNG op de valse start van de nieuwe wet inburgering burgers. De vereniging benadrukte dat “de eerste vertraging direct optrad. De gemeenten kregen inderdaad pas eind maart de juiste gegevens van inburgeraars van DUO”, zegt de koepelorganisatie tegen het ANP. “Het proces van het opleggen van de inburgeringsplicht is pas in april begonnen, niet op 1 januari.”

Ook waren er zorgen over de financiële ondersteuning van statushouders. Daarbij willen de gemeenten meer vrijheid om zelf keuzes te maken die beter passen bij de individuele situatie van de inburgeraars. Dit verzoek geldt ook voor de levensvatbaarheidstoets, die gaat over het taalniveau van de in te burgeren personen. Deze test “leidt zowel voor asielzoekers als gezinsmigranten regelmatig tot een andere uitslag dan verwacht.”

Lees ook:  7 personen aangehouden voorafgaand aan wedstrijd Feyenoord - Ajax; vuurwerk naar de politie gegooid

VNG benadrukte echter dat zij “het doel en de richting” van de wet ondersteunt. Bovendien, zei de belangenbehartigingsgroep, is het nieuwe systeem een ​​’leersysteem’. De komende tijd zal met stakeholders bekeken moeten worden waar aanpassingen in het systeem nodig zijn.

Plaats een reactie