Nederland verliest nog steeds sneller bossen dan ze aan te planten


Bossen in Nederland verdwijnen nog steeds sneller dan dat ze worden aangeplant. Dat gebeurt al sinds 2013, maar de nationale bosstrategie die in 2020 werd opgesteld, had tot doel er een einde aan te maken. De doelen zullen waarschijnlijk niet worden bereikt. Nederland heeft nu ruim 6.000 hectare minder bos dan bij de start van het plan, concludeert de Algemene Rekenkamer in onderzoek naar bosbeheer.

In 2020 hebben Rijk en provincies afgesproken om landelijk 10 procent meer bossen aan te planten. Maar de plannen van de provincies verschillen nogal en komen niet altijd overeen met het landelijke bosbeleid. Volgens de Algemene Rekenkamer komt dat doordat de huidige regels en uitvoering geen garantie bieden voor duurzaam bosbeheer. Zo vindt landelijk onvoldoende bosverjonging plaats en houden de provincies niet actief toezicht op de herbeplantingsplicht. Ook zijn er geen afspraken over wie betaalt voor de aanleg van nieuwe bossen.

Er is geen overzicht van hoe regionale of lokale besluiten uitpakken en hoeveel achterstallig onderhoud er is. Staatsbosbeheer weet dit niet op centraal niveau. Zonder die kennis kunnen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en de provincies niet goed toezicht houden of bijsturen. In 2014 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor natuur en landschap grotendeels overgedragen aan de provincies.

Lees ook:  Turkije dagvaardt Nederlandse ambassadeur wegens Haagse demonstrant die Koran verscheurde

Volgens de Algemene Rekenkamer gaat Staatsbosbeheer, een zelfstandig bestuursorgaan dat ruim een ​​kwart van de bossen in Nederland beheert, er de komende jaren waarschijnlijk in slagen om 5.000 hectare extra bos op eigen terrein te realiseren. Ook bosrijke provincies zijn tevreden over hoe Staatsbosbeheer het bos onderhoudt.

Tussen 1970 en 2013 groeide het bosareaal in Nederland van 325.706 hectare naar 375.912 hectare. Ruim 10 procent van het landoppervlak in Nederland was bos. Daarna nam het bosareaal af tot ongeveer 363.800 hectare. De afgelopen vier jaar hebben provincies en Staatsbosbeheer zich ingespannen om meer bos aan te planten. Maar netto is er in Nederland nog steeds sprake van ontbossing, aldus de Algemene Rekenkamer.

De bossen in Nederland zijn van veel partijen. Particuliere eigenaren beheren 31 procent van het bos, gemeenten 15 procent, provincies 12 procent, Natuurmonumenten 8 procent en overige eigenaren 7 procent. Staatsbosbeheer beheert 27 procent. Dat komt neer op ruim 94.000 hectare, oftewel vier keer de stad Amsterdam.

Lees ook:  Nederland overweegt Oekraïne te voorzien van Leopard 2-tanks

Plaats een reactie