Nederland naar 20,7 miljoen inwoners in 2070


De bevolking van Nederland zal de komende 50 jaar blijven groeien, vooral door immigratie en een langere levensduur. In 2070 zal Nederland 20,7 miljoen inwoners hebben, meldt het CBS in de Bevolkingsprognose 2022-2070. In 2040 zal een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Het aantal 80-plussers zal de komende 20 jaar verdubbelen.

Het statistiekbureau verwacht dat de bevolkingsgroei dit jaar 227.000 mensen zal bereiken. Dat zijn er 111.000 meer dan in 2021. De Nederlandse bevolking passeert in 2024 de grens van 18 miljoen en in 2034 de grens van 19 miljoen, verwacht het CBS.

“De verwachting is dat de bevolking de komende jaren relatief snel zal groeien, maar daarna zal het groeitempo afnemen”, aldus het CBS. Volgens de huidige prognose bereikt Nederland in 2056 20 miljoen inwoners.

De afgelopen jaren is de Nederlandse bevolking vooral gegroeid door buitenlandse migratie en dat zal waarschijnlijk zo blijven, verwacht het CBS. Een andere belangrijke factor is de vergrijzing. Mensen leven steeds langer, dus de berekening van de natuurlijke groei – het aantal geboren kinderen min het aantal overledenen – wordt positief. Vooral de komende jaren is dit het geval – veel ouderen zijn overleden aan de coronaviruspandemie, dus het CBS verwacht dat het aantal sterfgevallen de komende jaren lager zal zijn. Vanaf 2025 zal het aantal doden waarschijnlijk weer gestaag toenemen.

Lees ook:  Geweld om de familie-eer te verdedigen neemt toe in Nederland

Het aandeel 65-plussers in Nederland stijgt van 20 procent eind 2022 naar 25 procent rond 2040. “Dit is het gevolg van de naoorlogse babyboom en het grote aantal geboorten in de jaren zestig, maar ook van de stijgende levensduur, ‘zei CBS.

Het CBS verwacht dat het aantal oudere inwoners tussen 2040 en 2050 zal stabiliseren, wanneer een kleinere generatie de leeftijd van 65 jaar zal bereiken en “veel van de grote naoorlogse generatie zal sterven”. Na 2050 zal het aantal oudere inwoners weer toenemen, mede doordat de grote generatie millennials dan de 65 bereikt.

Het aantal mensen van 80 jaar en ouder verdubbelt de komende 20 jaar, van 900.000 eind dit jaar naar 1,7 miljoen in 2043. Daarna loopt het aantal verder op tot 2,1 miljoen rond 2054.

Het aandeel Nederlanders van 20 tot 65 jaar daalt van 59 procent eind 2021 naar 53 procent in 2070. Het percentage jongeren van 0 tot 20 jaar blijft stabiel rond de 21 procent.

Lees ook:  De COO van Schiphol Airport stapt op na botsingen met de Raad van Commissarissen

Plaats een reactie