Nederland investeert tot 2040 € 227 miljoen in duurzame landbouw


Boeren in Nederland in staat stellen om hun bedrijfsvoering om te zetten naar een vergroening en verduurzaming van de sector in 2040 staat centraal in het landbouwakkoord dat het kabinet wil sluiten met boeren, natuurorganisaties en andere overheden en belanghebbenden. Er komt al geld vrij voor boeren die op korte termijn de omslag willen maken naar een natuurinclusieve en groenere landbouw: 226,6 miljoen euro, waarvan een groot deel, 64 miljoen, gaat naar ‘onafhankelijk advies aan individuele ondernemers’.

Betrokkenen hebben tot 2040 de tijd om “met rust en vertrouwen” te werken aan de gestelde doelen voor natuur, klimaat en water. Landbouwminister Piet Adema wil het akkoord in het eerste kwartaal van 2023 sluiten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het landbouwakkoord volgt het kabinet de aanbevelingen van VVD-prominent Johan Remkes, die vorige maand zijn advies uitbracht na een reeks rondetafelgesprekken. Met het akkoord hoopt het kabinet boeren meer perspectief te geven en de dialoog voort te zetten met boeren, die het afgelopen jaar regelmatig het land hebben ontwricht met hun protesten.

Lees ook:  Meer dan 300.000 elektrische auto's in Nederland, met Almere als koploper

Adema’s voorganger, Henk Staghouwer, maakte in juni al bekend dat belanghebbenden, zoals voedselverwerkers en supermarkten, een half jaar de tijd krijgen om afspraken te maken over de prijs van voedsel. Anders zou de regering het voor hen kunnen doen met wetgeving waarmee het kabinet destijds dreigde. Adema zei in haar overeenkomst nu ook afspraken te maken met stakeholders. Juridische maatregelen dreigen nog boven de markt uit te stijgen, waarschuwde de minister.

De kwestie van stikstofemissies

Het stikstofprobleem draait eigenlijk om twee stikstofverbindingen: stikstofoxiden en ammoniak. De landbouwsector stoot vooral ammoniak uit; Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals in het verkeer en in de industrie, komen stikstofoxiden vrij. De natuur heeft stikstof nodig, maar veel te veel neerslag tast kwetsbare natuur aan, in sommige gevallen met verzuring van de bodem en verlies aan biodiversiteit.

Onder het oude Programma Aanpak Stikstof (PAS) zou stikstof kunnen worden uitgestoten voordat maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. In 2019 oordeelde de Raad van State dat dit niet in overeenstemming is met de Europese regels voor de bescherming van beschermde Natura 2000-gebieden.

Lees ook:  Drukste avondspits van het jaar: ruim 1.220 kilometer file

Ook in andere sectoren wil de overheid stikstof terugdringen. Adema zei bij zijn aantreden vorige maand dat de nadruk te vaak op de boer ligt. Ook wil het kabinet afspraken maken met de vijftig grootste stikstofvervuilers in de branche over strengere regels voor vergunningen en snellere verduurzaming.

Zullen piekstikstofuitstoters overnames accepteren?

Komend najaar moet duidelijk worden of er voldoende animo is voor de eenmalige uitkering om de meest vervuilende veehouders te laten stoppen. Dit aanbod aan piekvervuilers gaat in april 2023 open en in het najaar wordt duidelijk of de stikstofdoelstellingen haalbaar zijn. Zo niet, dan zal de regering helaas haar toevlucht moeten nemen tot dwang en gedwongen uitkoop van piekstralers, zegt minister van Stikstofbeleid Christianne van der Wal.

Piekuitstoters zijn landbouwbedrijven en andere bedrijvigheid die relatief veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Die moeten ze terugdringen, niet alleen om het milieu te sparen, maar ook om meer capaciteit te creëren zodat de overheid vergunningen kan verlenen aan boeren die nu buiten hun schuld illegaal boeren.

Lees ook:  Nieuw ontdekte film toont verwoesting Rotterdam Blitz uit WO II

In het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden sommige organisaties met slechts een melding hun bedrijf oprichten of uitbreiden, maar een vergunning was niet nodig. Maar dat beleid is door de Raad van State onrechtmatig verklaard. Het kabinet wil het meldsysteem PAS snel legaliseren, omdat bedrijven anders mogelijk een boete moeten krijgen, terwijl ze volgens de destijds geldende regels hebben gehandeld.

Remkes had het kabinet opgeroepen om de stikstofemissies van de grootste piekstralers zo snel mogelijk en zo gericht mogelijk fors terug te dringen. Dat kan ook door te innoveren, te verhuizen en de “vergaande omschakeling” naar een groenere vorm van landbouw die minder effect heeft op de natuur, aldus het kabinet vrijdag. Een aantal piekstralers zal moeten stoppen. “Het uitgangspunt van de hele aanpak is en blijft vrijwillig”, benadrukt Van der Wal nogmaals.

Plaats een reactie