Nederland adviseerde zich beter voor te bereiden op extreem weer en neerslag


Nederlanders moeten beter voorbereid zijn op extreme neerslag, zo blijkt uit nieuw advies van minister van Infrastructuur Mark Harbers. Zo moet er meer besef komen dat er ook in Nederland ernstige overstromingen kunnen voorkomen en moet de communicatie bij overstromingsincidenten beter. Ook bewoners moeten weten wat ze moeten doen, afhankelijk van waar ze wonen en de maatregelen die in grotere gebieden worden genomen.

Harbers neemt alle aanbevelingen over van de rondetafel-beleidsgroep die onderzoek deed naar overstromingen en hoogwateroverlast in Nederland, meldt het ministerie van Infrastructuur. De groep is opgericht na de extreme watersnood in Limburg in juli 2021.

Volgens het kabinet bedroeg de schade van de overstromingen in Zuid-Limburg ongeveer een half miljard euro. In Nederland vielen geen doden, maar in België, Luxemburg en Duitsland liep het gecombineerde dodental op tot boven de tweehonderd.

Harbers wees op onderzoeken waaruit blijkt dat Nederland vaker extreem weer zal meemaken. “Ik vind dat Nederland zich hier zoveel mogelijk op moet voorbereiden, zodat de risico’s en schade zo klein mogelijk zijn.”

Lees ook:  Gemeenten blokkeren het verlengen van paspoorten voor mensen met openstaande schulden

Het kabinet kijkt naar een ‘waterlabel’, vergelijkbaar met het energielabel, zodat huizenkopers kunnen zien hoe groot het risico op wateroverlast of hoogwater is voor de woning. Ook werkt de overheid samen met waterschappen aan betere waterstandvoorspellingen en wat dit voor hen betekent.

Ook adviseerde de beleidsgroep om over de landsgrenzen heen te kijken als het gaat om overstromingen. Afgelopen juli viel er stroomopwaarts in Duitsland hevige regenval. Overheden gaan daarom onderzoeken waar kwetsbare plekken zijn, aldus Harbers.

Plaats een reactie